Krásu můžeme nacházet i ve slovech, jejich spojeních a básních. Tvořivý přístup k poezii ukázalo 30 účastníků školního kola recitační soutěže. Konalo se 14. února 2012 v učebně českého jazyka a porota byla tvořená učitelkami českého jazyka vybrala tyto nejlepší recitátory.

  1.  kategorie: 1) F. Dobeš

         2) K. Mandulová

         3) B. Juříčková

  1. kategorie: 1) K. Fryšarová

                    2) M. Žlebčíková

                    3) J. Lacina

  1. kategorie: 1) V. Valová

                      2) P. Kuběja

                      3) R. Cáb                                uznání: R. Sušeň

III. kategorie: 1) K. Kozlová

                        2) A. Mičkalová

                        3) I. Fabiánová

  1. kategorie: 1) D. Hladká

                        2) E. Petruželová

                        3) V. Cabáková

Vítězům blahopřejeme. Těší nás, že jste vyhledávali básně, učili jste se je zpaměti, hledali jste vztah k jejich veršům a snad se poezii trochu přiblížili. Čtěte (a nejen básně) i nadále.

                                                                                              učitelky českého jazyka

 

 

 

Sdílet: