Tak máme za sebou první čtvrtletí školního roku a také několik vydařených školních akcí:

 

Snad nejvelkolepější událostí, kterou žila nejen škola, ale určitě i většina obce Vidče, byla oslava 65 let založení uměleckého souboru Valašenka. Událost se odehrála v podvečer 9. listopadu v místním kulturním domě za přítomnosti bývalých a současných vedoucích a členů tohoto souboru. Vzpomínalo se, zpívalo a tančilo, jak už to na takové pořádné oslavě bývá. A všichni jsme si to moc užili!

 

9. listopadu vyjeli žáci 1. a 2. třídy s paními učitelkami Dagmar Plesníkovou a Dagmar Hladkou do Divadla loutek v Ostravě, kde zhlédli pohádkový muzikál Kocourek Modroočko. Představení se dětem moc líbilo a bylo záživné i díky veselým a rytmickým písničkám Marka Ebena.

 

12. listopadu se utkalo s historií 15 dobrovolníků z 8. a 9. třídy ve školním kole Olympiády v dějepise. Jejich výkony hodnotila paní učitelka Šárka Pekařová, která v letošním školním roce učí ve videčské škole dějepis. Vítězkou se stala Lea Dejmková (9. třída), druhé místo se stejným počtem bodů obsadili Hynek Kraus (8. třída) a Jakub Tvarůžek (9. třída). Vítězka nás bude reprezentovat v okresním kole této soutěže ve Vsetíně, postup dalších dvou úspěšných řešitelů se odvíjí od výsledků ze všech obcí.

 

14. listopadu se 11 žáků 3. třídy v doprovodu paní učitelky Vladislavy Slámové zúčastnilo v zuberské hale turnaje v miniházené. Tohoto turnaje se malí žáčci účastní každoročně. Přestože se nehraje o místa, ale o sladké odměny za účast, děti k zápasům přistupují velmi aktivně, protože je házená baví. Stejného turnaje v miniházené se 28. listopadu zúčastnili i vybraní žáci ze 4. třídy v doprovodu pana učitele Marka Janovského.

 

Na 14. listopad připravila paní učitelka Šárka Pavlíčková se svými osmáky projektový den k příležitosti oslav stoletého výročí vzniku republiky. Jednotliví žáci 8. třídy představovali vždy jednu významnou osobnost, do které se stylizovali nejen dobovým oblečením, ale také díky nastudování informací o jejím životě. Žáci ostatních tříd pak měli možnost se do projektu zapojit tím, že na základě návodných indicií hádali právě danou osobnost. Celá akce byla povedená a určitě i velmi přínosná co se týká všeobecného vzdělání našich dětí.

 

Od 15. listopadu odstartovali žáci 3. a 5. třídy minivýcvik v bruslení, který má spíše opakovací charakter, protože děti prošly intenzivní výukou bruslení již v minulých školních letech.

 

Projektový den k oslavám výročí 100 let republiky uspořádali spolu s paní učitelkou Vladimírou Mertovou i deváťáci 16. listopadu. Nechybělo prvorepublikové oblečení, připomínka školního vyučování té doby, svačinky ve stylu první republiky a jiné. Celá akce byla uspořádána ve spolupráci s Obecním úřadem Vidče      a vyvrcholila vysazením našeho národního stromu – lípy – u videčské Zvoničky.

 

16. listopadu zorganizovali strašidelné halloweenské odpoledne pro děti z 1. a 2. třídy žáci 8. ročníku pod vedením paní učitelky Šárky Pavlíčkové a za dozoru paní učitelky Dagmar Plesníkové a paní učitelky Dagmar Hladké. Osmáci následně toto odpoledne spojili i s přenocováním ve škole.

 

21. listopadu navštívili paní učitelku Dagmar Plesníkovou a její 1. třídu předškoláci z videčské mateřské školy.

 

Tým žáků z prvního stupně ve složení Eva Mertová (4. třída), Jaroslav Mandula, Zuzana Jurčová a Šárka Dobešová (všichni tři z 5. třídy) byli úspěšní 22. listopadu v přírodovědné soutěži Jaloveček, která se konala na vsetínském zámku a v níž obsadili krásné 1. místo.

 

22. listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce pro žáky 8. a 9. třídy. Na prvních čtyřech příčkách byly bodové zisky velmi vyrovnané. Kristýna Mandulová (8. třída) obsadila 1. místo, těsně za ní se umístila na 2. příčce Lea Dejmková (9. třída), 3. místo vybojovala Magdaléna Hýžová (8. třída) a nepopulární bramborovou medaili ovšem s vysokým bodovým skóre získala Barbora Juříčková (8. třída). Všem dobrovolným účastníkům děkuje paní učitelka Alena Cábová za jejich výkony a držme palce postupující Kristýně Mandulové v okresním kole, které se uskuteční koncem ledna na Gymnáziu ve Valašském Meziříčí.

 

28. listopadu navštívili žáci 2. třídy v doprovodu paní učitelky Dagmar Hladké obecní úřad, kde besedovali s panem starostou Pavlem Drdou a setkali se i s paní místostarostkou a paní matrikářkou.

 

Soubor Valašenka obšťastnil 23. listopadu místní seniory a 30. listopadu doprovázel svým vystoupením      i rozsvěcování vánočního stromu ve Vidči.

 

 

Sdílet: