Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí  2. září 2019 v 7:45, žáci se sejdou se svými třídními učiteli a  učitelkami v těchto třídách:

Třída Třídní učitelka učebna
1. třída Mgr. Vladislava Slámová č. 17 (1. patro SŠ)
2. třída Mgr. Dagmar Plesníková č. 31 (2. patro SŠ)
3. třída Mgr. Dagmar Hladká č. 25 (2. patro SŠ)
4. třída Mgr. Pavla Smílková č. 30 (2. patro SŠ)
5. třída Mgr. Marek Janovský č. 28 (2. patro SŠ)
6. třída Mgr. Šárka Pekařová č. 76 (1. patro NŠ)
7. třída Mgr. Alena Cábová č. 105 (2. patro NŠ)
8. třída Mgr. Dagmar Kovářová č. 104 (2. patro NŠ)
9. třída Mgr. Šárka Pavlíčková č. 106 (2. patro NŠ)

SŠ – budova staré školy

NŠ – budova nové školy

Žáci první třídy a jejich rodiče se 2. 9. 2019 v 7:45 setkají v učebně č.17 s třídní učitelkou Mgr. Vladislavou Slámovou, slavnostní uvítání pak proběhne přibližně v 8:45 v KD Vidče, poté bude pro žáky 2. – 9. třídy zajištěn oběd.

úterý 3. září 2019 bude výuka probíhat takto:

  • 1.- 5. třída – tři vyučovací hodiny s třídními učiteli a učitelkami;
  • 6.  a 7. třída  – vyučování do 11:00 s třídními učitelkami;
  • 8. a  9. třída – vyučování do 11:20 s třídními učitelkami.

Provoz školní družiny bude zahájen  pro žáky, jejichž rodiče podali přihlášku v řádném termínu uveřejněném na www stránkách školy, tj. do 31. 5. 2019, v úterý 3. září 2019.

Od středy 5. září 2018 bude výuka probíhat podle běžného rozvrhu, výjimka se týká pouze žáků 1. třídy, kteří budou mít až do pátku 6. září 2019 vždy tři vyučovací hodiny.

Mgr. Eva Mandulová
zást. ředitele
Základní škola Vidče, okres Vsetín
příspěvková organizace
756 53  Vidče 181

Sdílet: