Zápis do 1. ročníku proběhne dne 8.4.2020 v době od 10:00 do 17:00 hodin takto:

  1. Na stránkách školy si rodiče stáhnou dva dokumenty:
    a. Žádost o přijetí žáka (ke stažení zde), popřípadě žádost o odklad školní docházky
    b. Dotazník žáka (ke stažení zde)
  2. Oba tyto dokumenty rodič nebo zákonný zástupce dítěte vyplní, podepíše a vloží do obálky.
  3. Tuto obálku vloží do schránky, která bude dne 8.4.2020 v době od 10:00 do 17:00 hodin přístupná u hlavního vchodu do školy ZŠ Vidče.
  4. Rozhodnutí o přijetí žáka Vám bude doručeno ve třech vyhotoveních. Jedno si ponecháte, dvě prosíme podepsat a doručit co nejdříve do kanceláře školy.

Vážení rodiče, děkujeme za Vaši spolupráci v této náročné době. Určitě najdeme způsob, jak Vašim dětem tento slavnostní okamžik vynahradit.

Mgr. Zdeněk Chrástecký
ředitel školy


  Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020-2021 (576,8 KiB, 58 stažení)

Sdílet: