Dne 8. 04. 2020 proběhl od 10.00 do 17.00 hodin v budově základní školy netradiční zápis do 1. ročníku ZŠ Vidče, okres Vsetín, příspěvková organizace, 75653 Vidče 181 pro školní rok 2020/2021.

K netradičnímu „zápisu“ s žádostí o přijetí se dostavilo celkem 23 dětí.

Všem bude vydáno rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Čtyřem dětem bude současně vydáno rozhodnutí o odkladu na základě žádosti rodičů. Prosím o doložení potřebných zpráv do konce května 2020.

Předpokládaný počet žáků prvního ročníku

ve školním roce 2020/2021 je 19 žáků.

Vidče dne 14. 04. 2020                              

Mgr. Zdeněk Chrástecký
ředitel školy

Sdílet: