Od 14. října 2020 do 23. října 2020 je z důvodu nařízení vlády opět zakázána osobní přítomnost žáků při výuce. V této době bude výuka probíhat distančním způsobem prostřednictvím aplikace MS Teams, všichni žáci a jejich rodiče již obdrželi přihlašovací údaje. Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu, naplánované vyučovací on-line hodiny najdou žáci a rodiče v MS Teams v části „Kalendář“.

 V týdnu od 26. října 2020 do 30. října 2020 mají žáci prodloužené podzimní prázdniny.

 Po celou dobu není v provozu školní kuchyně ani školní družina.

 Předpokládaný návrat žáků do školy má proběhnout 2. 11. 2020. Vzhledem k neustále se měnícím nařízením prosím rodiče – sledujte nástěnky a aktuální zprávy jednotlivých tříd v Bakalářích, které najdete na našich webových stránkách.

Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy


Sdílet: