Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 7:45, vzhledem k rekonstrukci šaten bude umožněn přístup žákům 1. třídy a jejich rodičům hlavním vchodem školy v doprovodu třídní učitelky Mgr. Dagmar Plesníkové (prosím o sraz před hlavním vchodem v 7:40); žáci 2. – 9. třídy půjdou do školy žákovským vchodem bez přezouvání (rekonstrukce šaten bude dokončena, ale příslušné skříňky budou dětem všech tříd přiděleny až třídními učiteli 2. září 2021).

TřídaTřídní učitel/učitelkaUčebna
1. třídaMgr. Dagmar Plesníkováč. 31 (2. patro SŠ)
2. třídaMgr. Dagmar Hladkáč. 25 (2. patro SŠ)
3. třídaMgr. Vladislava Slámováč. 17 (1. patro SŠ)
4. třídaBarbora Bohuslava Ulrychováč. 104 (2. patro NŠ)
5. třídaMgr. Pavla Smílkováč. 30 (2. patro SŠ)
6. třídaMgr. Vladimíra Mertováč. 28 (2. patro SŠ)
7. třídaMgr. Marek Janovskýč. 106 (2. patro NŠ)
8. třídaMgr. Šárka Pavlíčkováč. 76 (1. patro NŠ)
9. třídaMgr. Alena Cábováč. 105 (2. patro NŠ)

SŠ – budova staré školy

NŠ – budova nové školy

Prvňáčci – nezapomeňte aktovky.

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne v KD Vidče 1. září 2021 od 8:50, tohoto slavnostního přivítání se zúčastní starosta Mgr. Pavel Drda, místostarostka paní Milena Dudová, zaměstnanci školy a žáci ostatních ročníků. První školní den bude ukončen ve všech ročnících cca v 10:00.

Provoz Školní družiny a Školní jídelny Základní školy Vidče bude zahájen od čtvrtku 2. září 2021.

Ve čtvrtek 2. září 2021 bude výuka probíhat takto:

  • 1.- 5. třída – tři vyučovací hodiny s třídními učitelkami;
  • 6.  a 7. třída – vyučování do 11:00 s třídními učitelkami a učiteli;
  • 8. a 9. třída – vyučování do 11:20 s třídními učitelkami.

Od pátku 3. září 2021 bude výuka probíhat podle běžného rozvrhu, výjimka se týká pouze žáků 1. třídy, kteří budou mít až do pátku 3. září 2021 vždy tři vyučovací hodiny.

Mgr. Eva Mandulová
ředitelka


Sdílet: