Ve spolupráci se zřizovatelem byly v souladu s hygienickými předpisy rekonstruovány v průběhu července a srpna 2021 žákovské šatny. Rekonstrukce zahrnovala opravy podlah, výměnu elektroinstalace, demontáž stávajících šatních kójí a jejich náhradu šatními skříňkami pro jednotlivé žáky, opravu stěn, obkladů, výmalbu a rekonstrukci schodiště ke školní jídelně. Celkové náklady na rekonstrukci byly 1 321 387,- Kč, z této částky získal zřizovatel dotaci 700 000,- Kč z Programu rozvoje venkova vyhlášeného Státním zemědělským intervenčním fondem.

Vše bylo realizováno prostřednictvím firmy Mézl a Janíček s. r. o., kterou jako jednatel zastupuje pan Bronislav Janíček. Vedením rekonstrukce byl pověřen pan Petr Mičulka – za velmi korektní jednání, dodržení všech termínů a toleranci všech našich připomínek moc děkuji. 

Rovněž děkuji za vstřícnost zřizovatele zastoupeného panem starostou Mgr. Pavlem Drdou.

Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy
Sdílet: