Základní škola Vidče, okres Vsetín
příspěvková organizace
756 53 Vidče 181

Vidče, 5. března 2023

Zápis do 1. třídy
pro školní rok 2023/2024
proběhne ve dnech 11. a 12. dubna 2023
v budově Základní školy Vidče, okres Vsetín.

Rezervaci zákonného zástupce a dítěte na konkrétní termín schůzky bude možné provést od 5. března 2023 na www.zsvidce.cz.
Elektronická rezervace je možná na adrese
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsvidce/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41843

K zápisu jsou nutné tyto náležitosti:

  • rodný list dítěte;
  • občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců mimo zemí EU platné povolení k pobytu);
  • žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání, popř. žádost o odklad povinné školní docházky doplněnou o doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa;
  • zápisový lístek.
  • Příslušné dokumenty je možno stáhnout po zaregistrování z webové aplikace, popř. na www.zsvidce.cz/dokumenty pro rodiče.

Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školySdílet: