Autor: zsvidce.cz

V úterý 5. května 2009 se mohli žáci naší školy seznámit s prací městské policie a hasičského záchranného sboru. Zástupci obou složek z Rožnova pod Radhoštěm přijeli i s technikou a názorně dětem předvedli, jak se měří radarem rychlost na silnicích, jak se dává neoblíbená botička na kola automobilů, děti si vyzkoušely změřit množství alkoholu […]

Číst dál

Přestože v měsíci březnu byly jarní prázdniny a děti týden odpočívaly, stihli jsme řadu aktivit. Děti z Valašenky se předvedly i na veřejnosti a ukázaly, co se naučily. Jednak to bylo  21. března na Josefovském jarmarku v Rožnově pod Radhoštěm, jednak se zúčastnily 30. března soutěžní přehlídky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Soutěžní tým dětí z […]

Číst dál

Dne 16. 3. se v Rožnově ve Společenském domě odehrávala vědomostní soutěž Moudrá sovička. I naše základní škola zastoupená Radkou Jaskulovou (2. ročník), Lukášem Petruželou  (3. ročník), Andreou Mičolovou (4. ročník) a Karolínou Smutkovou (5. ročník) se této soutěže zúčastnila. Soutěžní discipliny prověřily naše vědomosti dokonale. Náš tým si nejlépe vedl ve vědomostním testu, skládání […]

Číst dál

V únoru nastává obvykle určité zklidnění ve školní práci, neboť začíná výuka ve 2. pololetí. Jinak je tomu však u deváťáků, kteří se definitivně musí rozhodovat, co budou dělat dál. A odevzdávají k potvrzení a vyplnění známek přihlášky na střední školy. Letos si mohli podat až tři přihlášky na střední školy, ale ne všichni žáci […]

Číst dál

Žáci i učitelé bývají v lednu velmi pracovně vytíženi, protože se završuje práce v prvním pololetí a výsledky přinášejí děti ukázat svým rodičům i na vysvědčení. Většina z nich mohla mít opravdu radost, protože 84 žáků školy (64 %) mělo vyznamenání a neprospěl jen jeden žák. Pokud se týká chování, byli 1. stupněm ohodnoceni všichni […]

Číst dál

Předvánoční atmosféru ve škole už tradičně doplňují práce dětí vystavené ve Vánoční galerii. Tentokrát proběhla slavnostní vernisáž ve čtvrtek 4. prosince. Dvakrát ji tento den svým vystoupením zahajovali naši deváťáci, a to dopoledne pro školáky a odpoledne pro rodiče a veřejnost. 2. prosince přijela do školy H. Crhová, cvičitelka aerobiku z Rožnova pod Radhoštěm, a […]

Číst dál

Ve čtvrtek 4. prosince byla otevřena Vánoční galerie, kterou si pravidelně v tomto období připomínáme blížící se Vánoce.  Po krátkém programu žáků 9. třídy ji mohli shlédnout všichni hosté. Na přípravě galerie se podílely nejvíce žákyně 8. a 9. třídy pod vedením paní učitelky Neradové,  výrobky jsou zde zastoupeni žáci ze všech devíti tříd na […]

Číst dál

Příprava letošního školního roku byla náročnější než obvykle. Všichni víte, že se ve škole v průběhu prázdnin vykonalo mnoho pro její vylepšení, byla mimo jiné také vyměněna okna, provedeno zateplení, omítka, výměna vnitřních dveří a většina vnitřních prostor byla i nově vymalována. Proto byly náročné i úklidové práce, které zvládly na jedničku paní uklízečky B. […]

Číst dál

Žáci naší školy se účastnili 3. Rožnovské olympiády, která probíhala od 17. do 19. září t.r. Prvního dne  – Běhu za zdravím – jsme se neúčastnili kvůli nepříznivému počasí, ale další discipliny jsme již obsadili. V některých jsme získali i medailové umístění. Žákyně 1. stupně získaly 1. místo ve vybíjené. Družstvo hrálo v tomto složení: […]

Číst dál

1. září 2008 nastoupilo na naši školu celkem 14 prvňáčků. Ve vyzdobené třídě je přivítala třídní učitelka Vladislava Slámová, pozdravit je přišli také zástupci zřizovatele – paní starostka Štěpánka Mikulenková a pan místostarosta Dalibor Kubiš. Tento rok je posledním v naší škole pro žáky 9. třídy. Čeká je náročná práce a správný výběr školy, ve […]

Číst dál

Školní rok 2008/2009 začíná v pondělí 1. září 2008 v 7:45 hod. Žáci prvního stupně budou mít 3 vyučovací hodiny, žáci druhého stupně 4 vyučovací hodiny. Děti, které nastupují do první třídy, mohou odejít po slavnostním zahájení školního roku s rodiči domů. Pro zájemce bude zajištěna školní družina. V průběhu prvního týdne školního roku budou […]

Číst dál

V posledním měsíci školního roku končí probírání učiva, opakuje se a samozřejmě se před uzavřením klasifikace ještě zkouší a píší se písemky. Navíc jsme měli i pobyt v přírodě, který třídy se svými třídními učiteli využili nejen k poznávámí okolí vidče, ale osmáci navštívili muzeum zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, deváťáci byli na bowlingu v […]

Číst dál

Ve čtvrtek 19. června se uskutečnila na 1. stupni pěvecká soutěž  Xfactor. O vítězství bojovalo celkem 9 vystoupení. Soutěž uváděl Honza Mlnařík  a o techniku se staral Martin Mičkal, oba z deváté třídy. Porotu tvořily paní učitelky, které nakonec určily toto pořadí: 1. místo    Eva Petruželová, 4. třída 2. místo    Linda Sehnalová, 2. třída 3. […]

Číst dál

V měsíci květnu rozvíjela naše škola také své zahraniční kontakty. V týdnu od 5. května do 10. května u nás pobývalo devět zástupců partnerských škol z programu Comenius (z Estonska, Polska, Finska, Rakouska a Belgie). Do ciziny se vydali i naši deváťáci spolu s deváťáky z Valašské Bystřice. Navštívili areál koncentračního tábora Osvětim-Březinka a Osvětim- […]

Číst dál

Základní škola Vidče spolupracuje v rámci programu Comenius s pěti zahraničními školami (z Belgie, Estonska, Finska, Polska a Rakouska). Na začátku května se ve videčské škole sešlo devět koordinátorů a učitelů těchto škol, kteří pracují na projektu „The Nature Comes First“. Je zaměřen na poznávání a ochranu přírody, v tomto roce na téma Voda. Každá […]

Číst dál

Ve dnech 24. – 30. dubna k nám přijeli kolegové z polské partnerské školy v programu Comenius. Ředitel školy Henryk Fidura a učitel Sylvester Rozumek se seznámili s našimi učiteli a navštívili všechny třídy. Zajímali se o naše školství, jak je u nás organizována výuka a vyměňovali jsme si zkušenosti z naší práce na projektu. […]

Číst dál

Obdrželi jsme výsledky celorepublikového testování žáků 9. tříd – CERMAT 2008. Žáci naší školy obstáli v těchto testech ve srovnání s průměrem Zlínského kraje i celé České republiky velmi dobře.   Průměr školy Průměr Zlínského kraje Průměr ČR Matematické dovednosti 52,9 % 38 % 36,1 % Dovednosti v českém jazyce 57,2 % 58,1 % 56,3% Obecné […]

Číst dál

Dne 21. dubna 2008 proběhlo přijímací řízení na všech středních školách v ČR. Žáci naší 9. třídy byli v tomto řízení úspěšní, všichni byli přijati na školu, kterou si zvolili, v prvním kole. Letos od nás odchází žáci na tyto školy: –         Gymnázium v Rožnově p. R. a Valašském Meziříčí – 3 žáci –         Obchodní […]

Číst dál

Dne 22. března 2008 děti 2. třídy pracovaly na svém projektu Planeta Země – náš domov. Ve třídě se objevila spousta zajímavých a naučných knížek, nechyběly ani dětské ilustrované atlasy. Cílem celého dopoledne bylo, aby žáčci získali představu o naší planetě a aby si uvědomili, že domovem pro ně není jen dům, ve kterém bydlí […]

Číst dál

V tomto měsíci jsme se zapojili do projektu VODA. V prvouce jsme si o ní povídali, v českém jazyce o ní složili báseň, ve výtvarné výchově ji malovali a v matematice počítali příklady, při jejichž správném výpočtu jsme mohli vybarvit rybku. Touto prací jsme přispěli do nově chystaného čísla školního časopisu. Zakončením pak byla beseda […]

Číst dál

Návštěva školy byla v březnu kratší, a to ze dvou důvodů. Děti měly totiž týdenní jarní prázdniny a koncem měsíce i prázdniny velikonoční. Tento čas využily i některé paní učitelky naší školy, které v rámci projektu Comenius navštívily partnerské školy v  Polsku (D. Kovářová a D. Halamíková) a Belgii (D. Satková a E. Mandulová). Školu […]

Číst dál

2. dubna 2008 měli žáci druhého stupně možnost besedovat se spisovatelem (dříve působil jako vědecký pracovník a vedoucí pracovník v Akademii věd) PhDr. Otakarem Chaloupkou, DrSc., spisovatelkou Janou Divišovou a nakladatelem Bohemia Books Michalem Zítkem. Čtyři žáci, kteří se aktivně zapojili do besedy, byli odměněni knihou.

Číst dál

Od 26. do 28. března 2008 se 13 žáků 9. třídy s Evou Mandulovou a Jaromírou Pečálkovou zúčastnilo výukového pobytu ve Velkých Karlovicích. Pobyt byl zaměřen na opakování učiva matematiky a českého jazyka základní školy. Současně si žáci vyzkoušeli, jak to bude vypadat u přijímacích zkoušek, ať už je budou vykonávat ve formě testů či […]

Číst dál

18. března 2008 se žáci 8. a 9. třídy účastnili exkurze do čističky odpadních vod v Zubří. Exkurze proběhla v rámci projektu Comenius, kde je letoším tématem voda, a výuky chemie. Z výkladu pana Tovaryše se žáci seznámili s celým procesem, který ve stanici probíhá, od příjmu znečištěné vody, přes jednotlivé fáze čištění, až po […]

Číst dál