Archiv rubriky: Aktuálně ze školy

Žáci 3. třídy mají za sebou 2 turnaje v miniházené, které se konaly 19. a 26. listopadu ve sportovní hale v Zubří. Po oba dny jsme hráli 6 zápasů a to se soupeři z Valašské Bystřice, Dolní Bečvy, Poličné, Zašové a se dvěma tými Zubří /A,B/. Za třetí ročník naší školy hráli : Tobiáš Kulišťák, Petr Divín, Štěpán […]

Číst dál

V pátek 25. října se 4. třída hemžila pravěkými lidmi. Probíhal zde projektový den zaměřený na období pravěku. Žáci se rozdělili do „tlup“, zvolili si jména a během celého dne plnili různé úkoly (např. doplňování informací do textů s pravěkou tématikou, křížovky, rytmická cvičení). Děti také tvořily. Vyzkoušely si vytvořit Venuši z keramické hlíny, kreslily pravěká […]

Číst dál

Úterý 22. 10.  2019 nebyl pro naše prvňáčky jen tak ledajaký obyčejný den. Byl to „Den jablíčkový“. Děti dostaly už předem za úkol, co všechno mohou do školy přinést. Byly to pohádky, písničky, básničky, obrázky s jablíčkovou tématikou. A abychom nebyli jen u teorie, tak jsme se vlastně učili, co všechno se dá z jablek vyrobit pro […]

Číst dál

V úterý 15. 10. 2019 se žáčci 2. a 3. třídy vydali v letošním roce poprvé za kulturou. Vyjeli do  Zámku Žerotínů ve Valašském Meziřící na předstvení hudební pohádky zpracované na námět klasické pohádky H. CH. Andersena Kouzelné křesadlo.. V pohádkovém příběhu plném čar a kouzel získá vysloužilý voják Janek nejen křesadlo, ale i s pomocí […]

Číst dál

V pondělí, dne 14. října zavítal mezi žáky 2. a 3. třídy krajský koordinátor pro bezpečnost silničního provozu pan Zdeněk Patík. Jeho návštěva mezi dětmi na naší škole nebyla první, a proto se děti na tuto besedu s ním velmi těšily. Jedním z hlavních cílů BESIP je bezpečnost na přechodech, přejezdech, jak být viděn, jak předcházet nehodám a […]

Číst dál

V pondělí 23.září jsme se spolu s prvňáčky vydali do ZOO Lešná u Zlína. Všichni jsme se už od rána těšili, a proto cesta autobusem rychle ubíhala. Počasí se nakonec vydařilo a putování za dobrodružstvím mohlo začít… Prvňáčci byli moc hodní a my jsme s nimi neměli moc starostí. Děkujeme za hezký výlet a útěk od učení. Těšíme […]

Číst dál

Po dvouměsíční letní přestávce se 2. září opět otevřely dveře videčské školy a žáci, pedagogové a další zaměstnanci školy odstartovali nový školní rok 2019/2020. Po první vyučovací hodině se všechny třídy přesunuly do místního kulturního domu, kde slavnostně zahájili školní rok pan starosta Pavel Drda a pan ředitel Zdeněk Chrástecký. Svým programem, v němž nechybělo mluvené […]

Číst dál

Se začátkem září nám začala také škola. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se všichni 2. září sešli opět po dvou měsících ve škole. Většina z nás už to zná. Nový rozvrh, žákovská knížka, spolužáci … Pro naše prvňáčky se ale jednalo o den, na který se spousta z nich těšila, někteří možná ráno vstávali s obavami, […]

Číst dál

Propršené pondělí 9. září 2019 „rozsvítily“ v naší škole dvě pozitivně naladěné mladé dámy – paní Šárka Nerádová a paní Linda Khamlichi. Na přání dětí malovaly na obličej vysněné ornamenty. Všichni jsme obdivovali jejich trpělivost a zručnost. Oběma bych chtěla poděkovat, že přijaly mé pozvání do naší školy a rozzářily obličeje našich dětí. O jejich nadšení […]

Číst dál

V pátek 21. června 2019 se na naší škole konala školní olympiáda. Místem konání se stal sportovní areál obce. Této velkolepé události se zúčastnila celá škola. Všichni žáci soutěžili ve čtyřech individuálních disciplínách a součástí olympiády byl také turnaj tříd ve fotbale a vybíjené. Počasí nám přálo, protože celý den bylo příjemně pod mrakem. V každé třídě […]

Číst dál

Dne 12. června 2019 se uskutečnil 8. ročník soutěže třídních kolektivů a rodin ve sběru papíru a kartonů. Soutěže se zúčastnily všechny třídy naší školy. Jako každý rok, tak i letos pomáhali s vážením a ukládáním do kontejnerů žáci 9. třídy. Od rána se střídali ve službách a odpoledne přišli na pomoc i někteří žáci z 8. […]

Číst dál

17. června vyjeli na školní výlet šesťáci. Toho dne v 6:30 hodin nastoupili u ZŠ do přistaveného autobusu, který je odvezl do přístaviště ve Veselí nad Moravou, odkud podnikli plavbu po Baťově kanálu. Po relaxaci na vodě zamířili do veselské hvězdárny. Tam absolvovali přednášku s promítáním dokumentů o vesmíru a planetách. V čase oběda se zastavili opět v přístavišti, kde […]

Číst dál

Ve čtvrtek  30. 5. 2019 jsme jeli 3. a 5. třída společně na výlet. Vyrazili jsme autobusem již v 7 hodin ráno. Jako první jsme si prohlédli Zámek Kunín, kde jsme si také vyzkoušeli divadelní  kostýmy a prohlédli si velké množství nádherných loutek. V zámecké zahradě jsme opékali špekáčky. Následoval přesun do Nového Jičína do Muzea klobouků, […]

Číst dál

Od poloviny dubna až do konce školního roku se naši druháci a třeťáci zdokonalovali na plaveckém bazénu v Rožnově. Pilovali plavecké styly, potápění, skoky do vody. Všichni byli moc šikovní a na plavání se velmi těšili, nejvíce pak na volné plavání na konci každé lekce. Snad jim letošní letní počasí dovolí všechny naučené dovednosti zúročit a […]

Číst dál

V úterý 20. 4. 2010 jsme byli, celý první stupeň a šestá třída, v zámku Kinských na výstavě beskydských šelem. Byly tam k vidění velmi pěkná zvířata, medvěd, vlk, rys. Paní průvodkyně nás provedla celou výstavou a pověděla nám u toho tolik zajímavých věcí, že jsme jen zírali. Dozvěděli jsme se například, že Beskydy jsou v Česku jediné místo, […]

Číst dál

V úterý 28. května 2019 proběhlo okresní kolo Pythagoriády. Naši školu reprezentovali 4 žáci – Julie Cábová a Jaroslav Mandula (5. třída) a Kristýna Mandulová a Filip Dobeš (8. třída), Jaroslav ve své kategorii zvítězil a Kristýna se umístila na třetím bodovaném pořadí. Oba se tak stali úspěšnými řešiteli okresního kola. Filip a Julie zůstali těsně […]

Číst dál

Nádherný sluníčkový den si užili žáčci 1. a 2. třídy na školním výletě, který se konal 6. června s animačním programem ve Štramberku, v krásném okolí Moravskoslezských Beskyd. S průvodkyní Aničkou a Terkou se žáci  podívali do solné jeskyně, upekli si místní specialitu – štramberské ucho, navštívili zvířátka v Aqua Terra, vyřádili se na skákacím hradě, nakupovali a pak […]

Číst dál

V pátek 10. května 2019 zamířili žáci 7. a 8. třídy naší školy v doprovodu svých třídních učitelek do Jižních Čech, aby tu společně prožili prodloužený víkend do neděle 12. května 2019. První den jsme se cestou do Čech zastavili v Pelhřimově, kde jsme navštívili místní „Muzeum rekordů a kuriozit“ a expozici „Zlaté české ručičky“, město jsme si prohlédli […]

Číst dál

V září jsme se s žáky 8.ročníku rozhodli, že se zapojíme do zeměpisné vědomostní soutěže Eurorebus. Jedná se o celorepublikovou soutěž, jejíž první cenou je možnost vyhrát účast na Expedici Eurorebus (zájezd do jedné z evropských zemí). V prvním pololetí plnili osmáci úkoly prostřednictvím internetu. V jednotlivých elektronických kolech získávali body, jejichž dosažený souhrnný součet rozhodl o tom, že postoupili […]

Číst dál

Koncem března se na Horní Bečvě uskutečnilo okrskové kolo ve volejbale. Nejprve soutěžili starší chlapci, kteří obsadili krásné druhé místo, ale na postup to bohužel nestačilo. Poté přišel na řadu turnaj starších dívek, kde naše holky obsadily rovněž skvělé druhé místo. Tím, že přihlášených týmů bylo více než u chlapců, tak to na postup tentokrát […]

Číst dál

23. dubna se v Rožnově pod Radhoštěm konalo okrskové kolo v minifotbale pro starší žáky. Kromě naší školy se na turnaj dostavily týmy ze ZŠ Valašská Bystřice a chlapci ze ZŠ Pod Skalkou. Počasí nám příliš nepřálo, ale atmosféra byla parádní. Kluci sehráli dvoukolový turnaj, po kterém se z vítězství radovala ZŠ Valašská Bystřice. Naši chlapci tentokrát neměli […]

Číst dál

Den 12. květen byl  všemi  druháky toužebně očekávaný.  Získali  totiž bezplatný výukový program s neomezeným pobytem v zoologické zahradě za sponzorování lachtanů. Přestože bylo velmi chladno, děti si svůj den pěkně užily. Téměř všechna navštívená zvířata měla zájem pobýt v naší blízkosti a tak jsme si je mohli prohlížet úplně zblízka. Také jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací […]

Číst dál

V úterý 7. května se žáci 5. třídy vypravili v rámci učiva vlastivědy na exkurzi do Prahy. Ráno sice brzy vstávali, ale to nikomu nevadilo, jelikož byli všichni plní očekávání, co je asi v Praze čeká. Někteří ji totiž navštívili poprvé. Když jsme dorazili do Prahy, naše první kroky směřovaly k Pražskému hradu. A aby […]

Číst dál

Začátkem května se naše škola opět zúčastnila vědomostní soutěže Moudrá sovička v Rožnově p. R. Naši školu reprezentovali zástupci žáků z 2. – 5. třídy a to Alžběta Juříčková, Adam Pěnička, Štěpán Cáb a Jaroslav Mandula. Soutěž se skládala z několika částí. V první části soutěže žáci řešili test z vlastivědy a to ze zeměpisných […]

Číst dál

I když Den země oficiálně připadá na 22.dubna, my jsme si ho u nás ve škole připomněli o něco později, a to ve čtvrtek 25.dubna. Protože nám v obci Vidče začal od 1.dubna fungovat nový systém svozu komunálního odpadu založený na jeho třídění (plasty, papír, bioodpad a směsný odpad), tak jsme se s panem starostou domluvili, že […]

Číst dál

Nejen dospělí, ale hlavně děti jsou v současné době vystaveni nebezpečí sociálních sítí a mobilních aplikací. Proto jsme i v letošním školním roce připravili pro naše žáky besedy, jejichž hlavním cílem bylo seznámit děti s možnými riziky virtuálního světa. Dne 3.dubna žáci 3.a 4.ročníku absolvovali besedu Kamarádi online a pro žáky 6. a 7.ročníku byla připravena beseda […]

Číst dál

Okresního kola ze zeměpisu, které proběhlo v Rožnově pod Radhoštěm, se v letošním školním roce zúčastnili dva zástupci. Adam Merta, žák 6.třídy, a Hynek Kraus, žák 8.ročníku. Oba chlapci shodně obsadili ve svých kategoriích krásné 5.místo. Adam soutěžil v kategorii 6. tříd, Hynek poměřil své síly v kategorii 8. a 9.tříd. Oběma chlapcům bych chtěla poděkovat za reprezentaci naší […]

Číst dál

Také v letošním školním roce proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z anglického jazyka. Nejlepšího výsledku v kategorii 7.tříd dosáhla Adéla Bařinová, Honza Jílek a Kryštof Martínek. V kategorii 8. a 9.tříd dosáhli nejlepších výsledků Kristýna Mandulová, Renata Jaskulová a Filip Dobeš (všichni žáci 8.třídy). V okresním kole ve Valašském Meziříčí naši školu reprezentovala Kristýna Mandulová, která se ve […]

Číst dál

9. dubna 2019 se uskutečnilo okresní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY žáků 6. – 8. tříd. Ze školního kola postoupili do okresního kola dva žáci naší školy – Kristýna Mandulová a Filip Dobeš (oba 8. třída naší školy) a v opravdu velké konkurenci se neztratili (výsledková listina). Kristýna Mandulová získala 2. místo v okresním kole a patří k úspěšným řešitelům […]

Číst dál