Pedagogičtí zaměstnanci

Mgr. Zdeněk Chrástecký ředitel školy, 1. stupeň ZŠ –český jazyk 4. třída, praktické činnosti 3. třída
Mgr. Eva Mandulovázástupkyně ředitele, výchovná poradkyně, třídní učitelka 7. třídy, matematika 2. stupeň ZŠ
Mgr. Dagmar Plesníkovátřídní učitelka 1. třídy, 1. stupeň ZŠ
Mgr. Dagmar Hladkátřídní učitelka 2. třídy, 1. stupeň ZŠ
Mgr. Vladislava Slámovátřídní učitelka 3. třídy, 1. stupeň ZŠ, logopedie
Mgr. Jana Vlčkovátřídní učitelka 4. třídy, 1. stupeň ZŠ, přírodopis, výtvarná výchova
Mgr. Pavla Smílkovátřídní učitelka 5. třídy, 1. stupeň ZŠ
Mgr. Alena Cábovátřídní učitelka 6. třídy, český jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví, praktické činnosti
Mgr. Šárka Pavlíčkovátřídní učitelka 8. třídy, anglický jazyk, zeměpis, občanská výchova
Mgr. Vladimíra Mertovátřídní učitelka 9. třídy, matematika, zeměpis, ruský jazyk, výtvarná výchova
Mgr. Marek Janovskýtělesná výchova, fyzika, přírodopis
Mgr. Kovářová Dagmarmatematika, chemie, informatika, anglický jazyk, praktické činnosti
Mgr. Šárka Pekařováčeský jazyk, hudební výchova, přírodopis, dějepis

 

Správní zaměstnanci

Ing. Ludmila Maléřováekonomická zástupkyně
Vladimír Fabiánškolník
Blanka Drdováuklízečka
Zdeňka Holišováuklízečka
Soňa Šejnohovávedoucí školní kuchyně
Jitka Mikulenkováhlavní kuchařka
Martina Frňkovákuchařka
Marie Žlebčíkovápomocná kuchařka

 

Sdílet: