Závěrečná zpráva

ke grantu v programu Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1

Projekt mobility Mgr. Vladimíry Mertové (ZŠ Vidče) s názvem

„Rusky stejně dobře jako anglicky“

„Russian as well English“

2018-1-CZ01—KA101-047080

Organizace žadatele:

ZŠ Vidče – Primary school Vidče

PIC kód: 908751873

IČ: 45211604

Adresa: Vidče 181

              756 53 Vidče

              Česká republika

Účastník mobility:

Mgr. Vladimíra Mertová

Učitelka ZŠ Vidče (ruský jazyk)

Jazykový kurz ruského jazyka v Lotyšsku:

Termín: 20.8. – 31.8. 2019

Jazyková škola:

DURBE Russian Languade Academy

Raina bulvaris 31-6, Riga, LV 1050, Lotyšsko

www.russian-academy.com

Specifikace kurzu:

Kurz všeobecné ruštiny – 40 vyučovacích hodin celkem, v kombinaci s kurzem individuální výuky – 10 vyučovacích hodin celkem.

Skupinová i Individuální výuka probíhala pod vedením zkušeného lektora pana Michaila Michailoviče Devjatovského. Při skupinové výuce se používala učebnice „Ruský jazyk – pět elementů“.

Největší přínosem byla ovšem individuální výuka, která byla zaměřeně zejména na metodiku a didaktiku výuky ruského jazyka, včetně poskytnutí množství materiálů, které je nyní využíváno při výuce.

Získané kompetence:

– motivace žáků ke znalosti ruského jazyka,

– správná výslovnost (fonetická cvičení)

– nové metody a techniky rozvoje čtenářských dovedností,

– rozšiřování slovní zásoby,

– využívání písní,

– nácvik a zdokonalování azbuky,

– využití interaktivních metod a zdrojů,

– způsoby testování.

Hlavní aktivity:

– zveřejnění zprávy o absolvování kurzu na stránkách školy www.vidce.cz/skola,

– beseda se žáky 8. a 9. ročníku (říjen 2018) o jazykovém kurzu v rámci výuky ruského jazyka,

– beseda se žáky 9. ročníku o Lotyšsku, mezinárodní spolupráci a vztazích v rámci výuky zeměpisu,

– beseda se žáky 9. ročníku o místní kultuře, architektuře a umění.

– výuka ruského jazyka probíhá nyní s novou řadou učebnic nakladatelství Klett, které také přispěly ke zkvalitnění výuky,

– využívání hravých prvků ve výuce.

Zavedení nových metod do výuky se osvědčilo – žáci aktivně naslouchali a reagovali, často se zvýšila jejich vnitřní motivace k práci v hodinách, nezřídka se ptali, zda by takových hodin mohlo být více (kdy si budeme „hrát“). Pro učitele jsou takové hodiny motivační, proto  mám v úmyslu v těchto aktivitách pokračovat.

Mgr. Vladimíra Mertová
Učitelka ruského jazyka
Základní škola Vidče, okres Vsetín

Sdílet: