Autor: zsvidce.cz

Po covidové pauze se naše škola opět zapojila do celorepublikového turnaje ve fotbale pro první stupeň základní školy. Ve druhé polovině dubna, proběhla v okrsková kola kde v mladší kategorii (1. – 3. třída) obsadil náš tým skvělé první místo a postoupil do okresu. Ve starší kategorii (4. – 5. třída) obsadila naše škola pěkné […]

Číst dál

V úterý 26. 4. 2022 jsme odpoledne ve škole věnovali pískohraní. Vyráběli jsme totiž dárečky pro blížící se Den matek. Pod odborným vedením paní Ivety Uhlířové děti vytvořily dle své fantazie krásné mandaly a musím je pochválit, jak se jim všem povedly. Mgr. Vlaďka Slámová, tř. uč. 3. třídy

Číst dál

V pátek 6. 5. 2022 se celá 3. třída po dlouhé době vydala do naší knihovny, kde si pro nás paní Zajícová připravila besedu a velmi zajímavé povídání. Dozvěděli jsme se, kdo byli Vikingové, odkud pocházeli, jak žili, co dělali. Bylo to hodně nových informací. Děti se musely aktivně zapojit, číst a luštit zašifrované písmo. […]

Číst dál

Významným úspěchem se může pochlubit také žák 3. třídy – Štěpán Randus. Během jarních měsíců naši školu reprezentoval v okrskovém, okresním a nakonec i krajském kole recitační soutěže až v Uherském Hradišti. Štěpán získal čestné uznání, všichni mu moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Štěpánku, recituj dál a určitě se dočkáme i v […]

Číst dál

Ve dnech 11. – 13. dubna se děti z Valašenky zúčastnily akce Velikonoce na Valašsku v Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tentokráte ne jako návštěvníci muzea, ale jako účinkující. Návštěvníkům muzea děti z Valašenky přiblížily tradice, které se dříve na Valašsku udržovaly a to vynášení Mařeny a rapačování. Také počasí nám přálo, […]

Číst dál

Na konci dubna jsme se s Valašenkou vydaly na třídenní soustředěni, kde bylo našim cílem nacvičit nová pásma. Děti se na tuto akci velmi těšily a plné odhodlání ve čtvrtek vyjely do Velkých Karlovic do Penzionu Lúka. Kromě nácviku nových tanců a písní nás čekal také výšlap na Soláň. Zde si děti prohlédly Zvonici a […]

Číst dál

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. – Školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na dny 28. – 30. 6. 2022 volné dny pro žáky z organizačních a technických důvodů. Důvodem je malování v učebnách školy. Vyhlášení volných dnů pro žáky bylo projednáno se zřizovatelem. Vysvědčení bude žákům předáno v […]

Číst dál

I v letošním školním roce se naši žáci účastnili Zeměpisné olympiády, která probíhala stejně jako vloni online formou. Do soutěže se zapojili žáci 7. až 9. třídy. Na základě školního kola do kola okresního postoupili tito žáci:Kategorie B (7.třída): Štěpán Cáb, Vojtěch Špak a Ester Bukovjanová.Kategorie C (8. a 9.třída): Jaroslav Mandula, Jakub Pavlíček a […]

Číst dál

7. dubna se Lily Parks a Aneta Randusová, obě žákyně 8. třídy. zúčastnily celomoravského kola soutěže Ars Poetica – Puškinův památník v Mohelnici. Obě děvčata obsadila 1. místo ve své soutěžní kategorii a obě postupují do celostátního kola, které se uskuteční 6. června v Praze.Gratuluju k obrovskému úspěchu. V. Mertováučitelka ruského jazyka více se také […]

Číst dál

Celé dva týdny se druháci, kteří navštěvují družinu věnovali dílnám s velikonoční tématikou. Jelikož v našich zeměpisných šířkách je toto období spojené s jarem, inspirovali jsme se výrobou květin, následovalo přání z papíru v podobě obřího vajíčka, a závěr jsme korunovali výrobou košíčku s malovanými vajíčky. Ve svém tvoření děti využily i prvky recyklace – […]

Číst dál

Pondělí 28. března 2022 jsme se rozhodli náležitě oslavit. Tento den je totiž označován jako „Den učitelů“, v roce 1592 se v tento den narodil „Učitel národů“ Jan Ámos Komenský a výročí 430 let od narození bylo pádným důvodem k oslavě. A tak se už v únoru zrodila myšlenka uskutečnit projektový den na téma „Jan […]

Číst dál

V sobotu 26. března 2022 proběhlo v ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm oblastní kolo soutěže ve zpěvu lidových písní z Valašska Zpěváček 2020. Letos se zúčastnila Lilee Olga Parks a také 3 chlapci – David Machalec, Nikolas Parks a Štěpán Randus. Každé z dětí zpívalo jednu valašskou lidovou píseň bez doprovodu, druhou s doprovodem houslí […]

Číst dál

V úterý 22. března 2022 připravili členové Sboru dobrovolných hasičů Vidče prezentaci své práce pro žáky naší školy. Moderování akce se ujala Ing. Šárka Nerádová za podpory organizátorky paní Martiny Mičkalové a dále členů SDH Vidče – manželů Ivany a Petra Bitalových a pana Vladimíra Žemly. Prostřednictvím přehledné prezentace se mohli žáci naší školy seznámit […]

Číst dál

Ve středu 30. 3. 2022 se konalo v Rožnově pod Radhoštěm okresní kolo recitační soutěže, do které z naší školy z okrskového kola postoupili Lilee Parks z 8. třídy a také Štěpán Randus ze 3. třídy. Oba jmenovaní se svého úkolu zhostili výborně a byli moc šikovní. Velmi jim děkujeme za reprezentaci naší školy a […]

Číst dál

Po roční covidové pauze se naši žáci opět pokusili zabojovat a srovnat své znalosti z anglického jazyka s ostatními dětmi okresu Vsetín.Okresnímu kolu ale předcházelo školní kolo, které proběhlo v měsíci prosinci a lednu. Tohoto školního kola se zúčastnili žáci 7. ročníku – kategorie I.A a žáci 8. a 9. ročníku – kategorie II.A Výsledky […]

Číst dál

Letošní rok se z pohledu lyžařského výcviku zapsal do historie této školy. Neboť úplně poprvé se během jednoho roku uskutečnily hned dva kurzy. 8. třída si ho užila během února a počasí jim vyšlo opravdu náramně. Odjezd 7. třídy byl, i kvůli zdravotnímu stavu hlavního vedoucího kurzu, posunut až na první březnový týden. Což nakonec […]

Číst dál

V pátek 4. 3. 2022 si žáci 3. třídy připomněli, že je nyní Březen – měsíc knihy. Uspořádali jsme si proto čtenářskou hodinu, každý si přinesl svoji oblíbenou knihu. O jejím obsahu povyprávěl ostatním dětem, ukázal ji a zodpověděl případné otázky. Samozřejmě ji potom nezapomněl doporučit ostatním. Titulní stránky svých knížek se následně pokusili namalovat […]

Číst dál

Ve čtvrtek 3. března 2022 se v prostorách ZŠ Videčská v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnilo klání v recitátorském umění. Videčskou školu v tomto okrskovém kole reprezentovali zkušení borci: Štěpán Randus (3. třída), Aneta Randusová (8. třída) a Lilee Parks (8. třída). Všichni tři recitátoři absolvují každoročně tuto soutěž již od počátku své školní docházky, takže […]

Číst dál

Ve dnech 18.února a 4. března strávili žáčci první a druhé třídy svoji tělesnou výchovu na ledě, na zimním stadionu v Rožnově p. Rad. Pro mnohé děti to byl první kontakt s ledem na bruslích. Ale skvělá práce trenérů vykonala své. Všichni byli moc šikovní a zvládli rovnováhu na bruslích, jízdu vpřed a vzad, základní […]

Číst dál

V průběhu ledna a února 2022 jsme v rámci školy uspořádali sbírku na podporu opravy videčského kostela. Chci poděkovat všem dětem, rodičům, učitelům a přátelům naší školy, kteří se sbírky zúčastnili. Dík patří za spolupráci také Sboru dobrovolných hasičů Vidče, ten se do naší sbírky zapojil částkou 7 000,- Kč. Celkem jsme dali dohromady 30 […]

Číst dál

27. ledna 2022 se 14 žáků a žákyň 8. a 9. třídy utkalo ve dvouhodinovém souboji s češtinou. Tohoto dne totiž proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěž má tradičně dvě části – gramatickou a slohovou. V gramatické části se děti potýkaly s tak trochu netradičními češtinářskými úkoly, na které v klasických hodinách češtiny běžně nenarazí, ve slohu pak […]

Číst dál

      Pro většinu lidí je leden měsícem „startu a předsevzetí“, ve škole je to však měsíc hodnocení a ohlédnutí se zpátky za prvním pololetím školního roku. Během tohoto pololetí bojovalo o co největší úspěchy 190 žáků a 25 pedagogických a správních zaměstnanců. Ve finále 132 žáků prospělo s vyznamenáním, 57 žáků prospělo a jeden žák bohužel neprospěl. […]

Číst dál

Ve čtvrtek 13. ledna proběhl v 8. třídě projektový den mimo školu. Téma tohoto projektového dne byly tentokrát Pustevny. I když se jedná o místo vzdálené jen několik kilometrů od naší školy a většina z nás zde byla už několikrát, Pustevny jsou kouzelným místem, které nás vždy překvapí. Nás tentokrát překvapilo počasí.. Bylo to opravdu objevování, protože […]

Číst dál

V minulosti jsem Vás oslovila už dvakrát v souvislosti s finanční podporou některých projektů (ZOO Zlín, tornádem zasažené vesnice na jihu Moravy). Vždy se jednalo o události zdánlivě nesouvisející s naší obcí i našimi životy. Tentokrát se na Vás obracím v souvislosti s naší obcí. Všichni jsme zaznamenali opravu střechy našeho kostela, která je opravdu […]

Číst dál

V pondělí 6. 12. 2021 navštívil videčskou školu Mikuláš s anděly a čerty. Žáci 9. třídy si ani letos nenechali ujít tuto tradici a obešli třídu po třídě, kde k dětem promluvil sám Mikuláš. Poté se akce chopili čerti, aby dali za vyučenou našim školním zlobidlům, a andělé pak s hodnými dětmi podnikali různé soutěže za sladkou odměnu. Nechyběl […]

Číst dál