Autor: zsvidce.cz

Ve středu 6. 10. 2021 se žáci 3. a 5. třídy vypravili za novým poznáním do hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Exkurze byla naplánována v rámci učiva Prvouky a Přírodovědy. Pro děti 3. třídy byla připravena beseda o planetách, Slunci, Měsíci a Zemi. Dozvěděly se, proč se střídá den, noc a roční období, jak je na Slunci […]

Číst dál

Žáci 5. třídy se v září v rámci projektu Šablony II. při projektovém dni ve škole s panem Mgr. Petrem Kopeckým dozvěděli spoustu zajímavých informací o Itálii. Tyto informace se netýkaly pouze polohy, povrchu, vodstva, velkých a známých měst Itálie, ale také zajímavostí týkající se životního stylu obyvatel, jídla, jazyka a kultury. Zabývali jsme životem v různých regionech […]

Číst dál

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 21/22 Již tradiční součástí harmonogramu každého školního roku je jeho slavnostní zahájení v místním kulturním domě. Nejinak tomu bylo i letos. 1. září se všichni žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci videčské školy sešli v plné parádě, aby nejen přivítali nový školní rok, ale hlavně naše prvňáčky. Žáci 9. třídy se na pódiu ujali zpěvu […]

Číst dál

Ve spolupráci se zřizovatelem byly v souladu s hygienickými předpisy rekonstruovány v průběhu července a srpna 2021 žákovské šatny. Rekonstrukce zahrnovala opravy podlah, výměnu elektroinstalace, demontáž stávajících šatních kójí a jejich náhradu šatními skříňkami pro jednotlivé žáky, opravu stěn, obkladů, výmalbu a rekonstrukci schodiště ke školní jídelně. Celkové náklady na rekonstrukci byly 1 321 387,- Kč, z této částky získal zřizovatel […]

Číst dál

Září  školákům přálo, a proto co jen to šlo, jsme si společně užívali sluníčka a pohybu venku. Několikrát jsem si vyšli na Zuberák, sbírali jsme podzimní plody – šípky a hložinky. Toulali se okolo Havránku a perníkové chaloupky. Přesto jsme si našli i čas na výtvarnou činnost. Zopakovali jsem si společně co nám zraje na […]

Číst dál

Dne 16. září se naši sedmáci a osmáci vydali na zeměpisnou exkurzi směr Jižní Morava. Nejdříve jsme spolu navštívili Punkevní jeskyně v Moravském krasu. Krásy propasti Macocha jsme měli možnost prohlédnout z jejího dna,  a poté také od jejího horního okraje. K horní části propasti jsme nemuseli šlapat pěšky, ale využili jsme lanovku. Pohled do 138,5 metru hluboké […]

Číst dál

Naše první letošní společná akce žáků druhé třídy se nesla v duchu pohádkových bytostí a světů. Sešli jsme se v pondělí odpoledne 13. 9.  za krásného počasí před branou Hradiska. Cestou jsme se zastavili  u staleté lípy, kde víla Amálka poztrácela své korále. Děti byly šikovné a rychle všechny korále našly. Také hbitě a s přehledem doplňovaly pohádkové […]

Číst dál

Výuka náboženství začne v tomto školním roce v případě dostatečného počtu zájemců v týdnu od 13. září 2021 a bude probíhat podle následujícího rozvrhu: žáci 1. a 2. třídy vždy v úterý 5. vyučovací hodina, žáci 4. a 5. třídy vždy v úterý 6. vyučovací hodina, žáci druhého stupně ZŠ vždy v úterý 7. vyučovací hodina, žáci 3. třídy vždy ve […]

Číst dál

v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Č.j.: MSMT- 5214/2020-3Dne 13. února 2020 Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje […]

Číst dál

Děkuji všem, kteří reagovali na výzvu školy ohledně pomoci lidem zasaženým tornádem na Moravě. Pro školu v Moravské Nové Vsi jsme odeslali 13 100,- Kč. Mgr. Eva Mandulováředitelka školy Spolu se svou zástupkyní Mgr. Šárkou Pavlíčkovou jsme v současné době zapojeny do projektu TOŠ (Trvalá obnova školy), řediteté a zástupci tohoto projektu se rozhodli v souvislosti […]

Číst dál

Za krásného slunečného počasí jsme se vydali 28. června na poslední společný třídní výšlap k Jurkovičově rozhledně v Rožnově pod Radhoštěm. Po zdolání vrcholu a prohlédnutí rozhledny jsme zamířili přes park k náměstí na slíbené osvěžení v podobě zmrzliny a teď nás všechny čekají vytoužené prázdniny. D. Plesníková

Číst dál

Ve čtvrtek 17. června se žáci v rámci projektu Šablony II. vydali s paní Michaelou Bařinovou po stopách známého architekta Dušana Jurkoviče. Navštívili výstavu věnovanou Libušínu v Národním muzeu v přírodě, kde se dozvěděli spoustu nových  informací o této stavbě. Nejzajímavější pro ně byla virtuální prohlídka Libušína, která je přenesla přímo na Pustevny do krásných venkovních i vnitřních prostor […]

Číst dál

Za pověstmi našeho okolí a Pusteven se vydali 11. června žáci 4. třídy v rámci projektu Šablony II. Na Pustevnách si prohlédli dřevostavby Maměnku a Libušín a seznámily se s historií vzniku Pusteven. Poutavé pověsti tohoto místa je provázely celým dnem. Procházka k soše boha Radegasta byla také velice vydařená, jelikož nám přálo počasí a byly krásné výhledy […]

Číst dál

V pátek byla u prvňáčků ve třídě speciální návštěva. V rámci projektu „Pejsek je náš kamarád“ k nám zavítala mediálně známá tvář – paní Jana Janíčková se svými 2 pejsky – Pinky a Amy. Projekt byl rozdělen na teoretickou i praktickou část. V teoretické části paní Janíčková promítala prezentaci toho, jakou může mít pes náladu a jak se […]

Číst dál

24. června jsme se konečně dočkali a společně jsme vyrazili na výlet do Zlína, kde už na nás čekalo Multikino a český film Smečka, který byl natáčen ve Zlíně a byl z hokejového prostředí. Poté měly děti rozchod, daly si oběd a už nás čekal další zážitek, tentokrát ve formě hry Lasergame. Mgr. Šárka Pekařová

Číst dál

Všichni žáci první a třetí třídy se těšili na den /22.6./, kdy zamáváme škole a odjedeme na školní výlet. V plánu jsme měli návštěvu DinoParku v Ostravě. Zásahem Vyšší moci se silným deštěm jsme museli udělat změnu v programu a místo dinosaurů jsme si zajeli do Planetária Ostrava prozkoumat tajemství Vesmíru. Cestou jsme se stavili do nákupního centra, […]

Číst dál

V pátek 18. 6. 2021 vyrazila 8. třída s Mgr. Alenou Cábovou a Mgr. Dagmar Kovářovou na školní exkurzi do Kroměříže. Počasí nám přálo už od brzkých ranních hodin a vydatný žár rozpáleného slunce nás provázel po celý den. Po příjezdu do Kroměříže zavítaly naše kroky nejdříve do Zrcadlového bludiště. Poté nás čekal výstup po více než […]

Číst dál

Ve středu 18. 6. 2021 absolvovali žáci 2. a 4. třídy školní exkurzi. Nejprve jsme navštívili Záchrannou stanici Bartošovice a dozvěděli se, jaká zvířata se momentálně ve stanici léčí a z jakého důvodu se sem dostaly. Viděli jsme zraněné ptáky, srnku, čápa, veverku, ale i vydru.  Dále jsme pokračovali do města klobouků –  Nového Jičína, kde jsme si […]

Číst dál

Výlet se uskutečnil ve čtvrtek 17. června. Navštívili jsme státní zámek Hradec nad Moravicí, dále jsme byli v Opavě, kde jsme si prohlédli historické centrum s průvodcem panem Lichnovským, vystoupali jsme na radniční věž Hlásku. Nejvíc se žáci těšili na rozchod – osobní volno, které většina z nich strávila v nákupním středisku Breda-Weinstein, kde jsou lákadla jménem KFC a […]

Číst dál

Pátek 11. 6. 2021 se celá škola vydala někam ven do přírody, protože nešla elektřina. Naši druháci měli naplánovanou trasu směrem do Jedloviny. Cestou si děti navzájem ukazovaly, kdo kde bydlí. První zastávka a svačina proběhla na lavičkách ve stínu stromů ve Skalce. Pokračovali jsme stále nahoru, až jsme dorazili k Agátce Cábové. Tam nás čekala […]

Číst dál

Dne 18.6. jsme se vydali do místní knihovny, kde byli prvňáčci „PASOVÁNI NA ČTENÁŘE“. Velmi jsme se na tento den těšili. Po příchodu do knihovny nás mile přivítala paní Božena Zajícová a paní Vinklerová, která nás uvedla do příběhu knihy „První školní výlet“, ze které nám kousek přečetla. Potom jsme shlédli divadelní představení k tomuto tématu […]

Číst dál

      Ano, blížíme se k závěru školního roku 2020/2021. Školního roku úplně jiného, než byly školní roky předchozí, roku diskutabilního, náročného pro všechny zaměstnance školy, žáky, jejich rodiče a roku plného změn. V září jsme sice nastoupili plni očekávání do škol, ale říjen nám všem všechna očekávání zhatil. A pak už jsme jen čekali na rozhodnutí – […]

Číst dál

Ve čtvrtek 10. června jsme si uvařili boršč. Akce se zúčastnili zájemci z 8. třídy ve složení: Adélka Ondřejová, Klárka Žlebčíková, Verča Vaníčková, Zdenda Bahner, Adam Merta, Ondra Mičkal, Ondra Špak, Petr Urban, Honza Bury a David Prasličák. Vše se povedlo! Boršč chutnal a žáci donesli na ochutnání také rodičům. Vladimíra Mertová, učitelka ruského jazyka В […]

Číst dál

Jedná se o 3 semináře určené pro rodiče – lektoři doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., PhDr. René Szotkowski, Ph.D. Téma seminářů: 9.6.2021 – Rizika spojená s internetem – MS Teams od 17:00 zde 16.6.2021 – Online predátoři – MS Teams od 17:00 zde 23.6.2021 – Kyberšikana a kybernetická agrese – MS Teams od 17:00 zde

Číst dál

V pátek 30. dubna se ráno do třetí třídy slétlo spoustu čarodějů a čarodějek v krásných a důmyslných kostýmech, které dětem pomohli vytvořit rodiče a dali si opravdu záležet. Některé děti měly kostým vylepšen různou havětí v podobě netopýrů, myší, pavouků a nechyběly také kouzelnické klobouky. Celý den jsme plnili úkoly s čarodějnickou tématikou, hledali […]

Číst dál