Author: zsvidce.cz

Od 14. října 2020 do 23. října 2020 je z důvodu nařízení vlády opět zakázána osobní přítomnost žáků při výuce. V této době bude výuka probíhat distančním způsobem prostřednictvím aplikace MS Teams, všichni žáci a jejich rodiče již obdrželi přihlašovací údaje. Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu, naplánované vyučovací on-line hodiny najdou žáci a rodiče v MS Teams v části […]

Číst dál

Pátek 2. 10. 2020 byl pro žáky 2. třídy velmi slavnostní a očekávaný. V naší knihovně byli totiž pasováni na opravdové čtenáře. Tuto událost měli absolvovat už v červnu jako prvňáčci, ale z důvodu covidové epidemie byla akce odložena. Takže nyní se konečně dočkali. Pracovnice rožnovské knihovny si pro děti připravily velmi hezkou a poučnou pohádku, každý žáček […]

Číst dál

Dne 23. září se výuka žáků 9. třídy přesunula ze školních lavic ven do přírody. Projektový den, který jsme si spolu s panem Janem Husákem, nadšeným cestovatelem a zaměstnancem Muzea regionu Valašska ze Vsetína, naplánovali, se nám opravdu povedl, k čemuž samozřejmě přispěla i dobrá nálada spolu s krásným podzimním počasím. Na základě zkušeností vím, že se ve […]

Číst dál

V době od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 bude na Základní škole Vidče, okres Vsetín probíhat realizace projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015624 – Zkvalitnění výuky (škola se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV Výzvy č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha).  V rámci projektu jsme získali částku 474 601,- Kč. Z nabízených šablon využijeme především […]

Číst dál

Provoz školy Žáci přicházejí do školy v době od 7:10 do 7:40, vstupují žákovským vchodem, při příchodu do školy si dezinfikují ruce, v šatnách se přezouvají a odcházejí do tříd. Vstup do školy je umožněn pouze žákům a pracovníkům školy, v současné situaci neumožňujeme vstup doprovázejících osob. Hygiena Žáci a zaměstnanci školy vstupují do školy a pohybují se ve […]

Číst dál

Péče o roušky: Jakým způsobem se mám starat o roušku, aby se jednalo o efektivní pomůcku? Rouška patří k prostředkům bariérové ochrany, pomocí kterých se snažíme snížit riziko přenosu koronaviru. Aby se však jednalo o funkční pomůcku, je třeba dbát následujících doporučení, která jsou rozdílná pro různé typy používaných roušek. Při používání jednorázové ústní roušky […]

Číst dál

V úterý 1. září 2020 se konečně všichni naši žáci setkali ve škole „tváří v tvář“ se svými spolužáky i učiteli, ne jenom prostřednictvím počítačových obrazovek, jak to bylo zvykem v posledním půl roce školní docházky. Uzavřeli jsme půlroční nezvyklý čas, který někdo bral jako „nucené zlo“, někdo jako „delší prázdniny“, na vzdálenou výuku si ale většina dětí zvykla […]

Číst dál

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 7:45, žáci 2. –  8. třídy se sejdou se svými třídními učiteli a učitelkami v těchto třídách: Třída Třídní učitelka učebna 1. třída Mgr. Dagmar Hladká č. 25 (2. patro SŠ) 2. třída Mgr. Vladislava Slámová č. 17 (1. patro SŠ) 3. třída Mgr. Dagmar Plesníková č. […]

Číst dál

Závěr školního roku bývá pro deváťáky vždycky tak trošku už mimo realitu, většinou na začátku dubna udělají přijímací zkoušky, střední školy je přijmou do svých řad, no a pak už začne opravdové čekání na „závěrečný den“. Vždycky je dostatek času na přípravu programu posledního dne a pozvání těch, kteří jsou na listině hostů… Jenže tak […]

Číst dál

Ani virus nezastavil žáky 6. a 9. třídy v touze po vítězství a tak znova porovnávali své matematické dovednosti v celorepublikové soutěži Speedmath. Za šesťáky získal titul „matematický talent“ Jaroslav Mandula, diplom za velmi dobrý výkon pak Aneta Randusová a Tomáš Kozák. Deváťáci vzali soutěž útokem a ve své kategorii málem nenašli soupeře. Titul „matematický talent“ získala […]

Číst dál

Dne 8. 04. 2020 proběhl od 10.00 do 17.00 hodin v budově základní školy netradiční zápis do 1. ročníku ZŠ Vidče, okres Vsetín, příspěvková organizace, 75653 Vidče 181 pro školní rok 2020/2021. K netradičnímu „zápisu“ s žádostí o přijetí se dostavilo celkem 23 dětí. Všem bude vydáno rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání. Čtyřem dětem […]

Číst dál

Dne 12.2. se zúčastnila žákyně 9. třídy Barbora Juříčková za doprovodu paní učitelky Mertové krajského kola olympiády z ruského jazyka, které proběhlo na vsetínském Masarykově gymnáziu. Statečně se dokázala vyrovnat s konkurenci víceletých gymnázií. Musela zvládnout poslech a ústní zkoušku. I přes nevýhodu nejmladšího účastníka, získala 3.místo a odnesla si věcné ceny. Барбора Юржичкова, ученица 9-ого […]

Číst dál

V úterý 11. února 2020 se žáci 6. třídy naší školy zúčastnili Krajské matematické soutěže třídních kolektivů a obstáli „na výbornou“. Svou kategorii vyhráli a jako odměnu získali exkurzi do Pevnosti poznání v Olomouci včetně dopravy tam a zpět. Exkurze se uskuteční 12. května 2020. Díky za perfektní nasazení… Mgr. Eva Mandulováučitelka matematiky

Číst dál

V únoru jsme ve škole vstoupili do druhého pololetí školního roku. V tomto měsíci nechyběly ve škole aktivity související se zimním obdobím, vzdělávací a kulturní akce, vědomostní a umělecké soutěže. V průběhu února se na Zimním stadionu v Rožnově pod Radhoštěm zdokonalovali v bruslení žáci 2. a 3. třídy v doprovodu třídních učitelek Dagmar Plesníkové a Dagmar Hladké. 5. února […]

Číst dál

Ve dnech 10. 2. – 14. 2. 2020 se uskutečnil lyžařský výcvik žáků sedmé třídy naší školy. Centrem dění se stal Ski areál Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Kurz probíhal formou každodenního dojíždění. Výcviku se zúčastnilo 19 žáků, mezi kterými nechyběli ani úplní začátečníci. Výuka probíhala ve dvou družstvech a na všech sjezdovkách areálu. Žáci si […]

Číst dál

V měsíci únoru si žáci druhé a třetí třídy zajeli 3x na Zimní stadion v Rožnově pod Radhoštěm, aby se zdokonalili v technice a stylu bruslení. Během prvního tréninku se krásně rozbruslili a v poslední – třetí lekci byli na ledě s větší jistotou a stabilitou, rychlostí a radostí. Všem dětem se tato změna za tradiční hodinu tělesné výchovy moc […]

Číst dál

13. února se pátá a šestá třída vydala do Městského divadla Zlín na muzikál Noc na Karlštejně. Po skončení představení jsme se všichni ještě vydali k 21. budově, kde na děti čekala paní průvodkyně, která je seznámila s historií této budovy. Děti měly možnost navštívit a zároveň jet ve výtahu, v němž Tomáš Baťa pracoval. Dále také poznaly […]

Číst dál

Ve středu 5. února se konalo školní kolo recitační soutěže žáků prvního stupně. Zúčastnilo se jí 39 dětí. Sešli jsme se hned ráno v prostorách naší jídelny za účasti recitátorů, kteří postoupili ve svých třídních kolech a ostatních spolužáků, kteří odměňovali všechny recitující svým potleskem. Slyšeli jsme básně známých autorů, z nichž asi nejoblíbenějším je Jiří Žáček […]

Číst dál

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 se děti z 1. třídy vydaly v rámci učiva prvouky za zvířátky do krmelce. Zvířátkům jsme donesli mrkev, řepu, jablíčka a kukuřici. Vycházka se vydařila, protože v noci napadlo alespoň trochu sněhu a na cestu nám vysvitlo i sluníčko. A jelikož chřipková epidemie dorazila i do 1. třídy, tak se této vycházky zúčastnilo […]

Číst dál

V pondělí 27. 1. 2020 žáci 1. třídy navštívili naši knihovnu, kde si pro ně paní Vinklerová připravila besedu s názvem: S Kamilem do knihovny. Beseda byla velmi poučná, děti se z poutavého vyprávění špačka Kamila dozvěděly, jak je důležité naučit se číst. A protože se z nich už brzy stanou samostatní čtenáři, učili se také v knihovně orientovat a […]

Číst dál

Po dvoutýdenních vánočních prázdninách jsme my všichni školou povinní jen stěží sbírali dostatek sil k uzavírání známek na vysvědčení. Je to tak, koncem ledna se definitivně zaklapla vrátka za prvním pololetím školního roku 2019/2020. Také nás potrápily bacily všeho druhu, díky nimž pan ředitel Mgr. Zdeněk Chrástecký prodloužil žákům původně pololetní jeden den volna o další […]

Číst dál

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě naší žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy Šablony II rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 474 601,00 Kč. Projekt „Zkvalitnění výuky“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015624  je zaměřen především na další vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemovou výuku a projektovou výuku ve škole i mimo školu. […]

Číst dál