Polovina měsíce května se ve videčské škole nesla ve slavnostním duchu. Důvod? Slavili jsme s předstihem 85. výročí položení a posvěcení základního kamene školní budovy, které se přesně odehrálo na videčskou pouť dne 5. července 1939.

My si půlkulaté výročí připomněli slavnostní školní akademií v prostorách Kulturního domu Vidče  15. a 16. května v podvečerních hodinách. Pod vedením svých učitelů si žáci jednotlivých tříd nachystali pěvecká, taneční i hudební vystoupení a také humorné scénky ze školního prostředí, svým slovem přispěli do programu také paní ředitelka Eva Mandulová a pan starosta Pavel Drda. To vše se uskutečnilo za účasti nejen současného osazenstva naší školy, ale také za přítomnosti bývalých zaměstnanců či žáků, rodičů, prarodičů, zástupců Obce Vidče a dalších hostů.

Celé výročí bylo také doplněno vzpomínkovým číslem školního časopisu Kamarád, které je ke zhlédnutí na webových stránkách ZŠ Vidče.

Školu jsme tedy oslavili jaksepatří. Všem vám, jejím přátelům a příznivcům, patří velké díky za to, že jste mezi nás zavítali a svou účastí nám tímto vyjádřili podporu.

I v současné době bychom si všichni měli uvědomovat obecně důležitý podíl školy a vzdělávání na formování každého jedince, a snad i proto s odstupem sta let platí nadčasové moudro jistého řídícího pana učitele Jana Macháčka, který kdysi působil ve videčské škole a řekl, že „jen dobrá návštěva školy může dětem dáti ten nejlepší statek, jejž mol nekazí a rez nežere, a to jest vzdělání!“

Za kolektiv zaměstnanců současné ZŠ Vidče
Mgr. Alena CábováSdílet: