V době od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 bude na Základní škole Vidče, okres Vsetín probíhat realizace projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015624 – Zkvalitnění výuky

(škola se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV Výzvy č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha).

 V rámci projektu jsme získali částku 474 601,- Kč. Z nabízených šablon využijeme především šablony na další vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemovou výuku, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a realizaci projektových dnů ve škole i mimo školu.


Sdílet: