Rubrika: Projekty

Ve spolupráci se zřizovatelem byly v souladu s hygienickými předpisy rekonstruovány v průběhu července a srpna 2021 žákovské šatny. Rekonstrukce zahrnovala opravy podlah, výměnu elektroinstalace, demontáž stávajících šatních kójí a jejich náhradu šatními skříňkami pro jednotlivé žáky, opravu stěn, obkladů, výmalbu a rekonstrukci schodiště ke školní jídelně. Celkové náklady na rekonstrukci byly 1 321 387,- Kč, z této částky získal zřizovatel […]

Číst dál

V době od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 bude na Základní škole Vidče, okres Vsetín probíhat realizace projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015624 – Zkvalitnění výuky (škola se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV Výzvy č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha).  V rámci projektu jsme získali částku 474 601,- Kč. Z nabízených šablon využijeme především […]

Číst dál

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě naší žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy Šablony II rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 474 601,00 Kč. Projekt „Zkvalitnění výuky“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015624  je zaměřen především na další vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemovou výuku a projektovou výuku ve škole i mimo školu. […]

Číst dál

V průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020 jsme využili  možnosti poskytnutí dotace v rámci programu MaS05-19 – Podpora vybavení dílen v základních školách. Podání žádosti bylo úspěšné, projekt s názvem „Podpora manuální zručnosti žáků“ v celkové hodnotě 115 000,- Kč je z 69,57 % spolufinancován Zlínským krajem. Mgr. Eva Mandulovákontaktní osoba projektu

Číst dál