Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě naší žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy Šablony II rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 474 601,00 Kč. Projekt „Zkvalitnění výuky“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015624  je zaměřen především na další vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemovou výuku a projektovou výuku ve škole i mimo školu.

Mgr. Eva Mandulová
kontaktní osoba projektu

Sdílet: