Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Vidče, okres Vsetín

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA č. j. ZŠ 54/2023

1. Úvod – struktura ŠVP

2. Český jazyk

3. Cizí jazyk

4. Matematika a její aplikace

6. Člověk a jeho svět

7. Člověk a příroda

8. Člověk a společnost

9. Člověk a zdraví

10. Člověk a svět práce

11. Umění a kultura

12. Informační a komunikační technologie

13. Další cizí jazyk

Školní družina


Sdílet: