Základní školy Vidče, okres Vsetín

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
č. j. ZŠ 60/2016

 

 

 

1. Úvod – struktura ŠVP

 

2. Český jazyk

 

3. Cizí jazyk

 

4. Matematika a její aplikace

 

5. Informační a komunikační technologie

 

6. Člověk a jeho svět

 

7. Člověk a příroda

 

8. Člověk a společnost

 

9. Člověk a zdraví

 

10. Člověk a svět práce

 

11. Umění a kultura

 

12. Volitelné předměty

 

13. Další cizí jazyk

 

Školní družina

 

 

 

 

 

Sdílet: