Dne 12.2. se zúčastnila žákyně 9. třídy Barbora Juříčková za doprovodu paní učitelky Mertové krajského kola olympiády z ruského jazyka, které proběhlo na vsetínském Masarykově gymnáziu. Statečně se dokázala vyrovnat s konkurenci víceletých gymnázií. Musela zvládnout poslech a ústní zkoušku. I přes nevýhodu nejmladšího účastníka, získala 3.místo a odnesla si věcné ceny.

Барбора Юржичкова, ученица 9-ого класса нашей школы, приняла 12-ого февраля участие в областном туре олимпиада по русскому языку, который состоялся в Лицее имени Масарика в городе Всетин. Очень храбро справилась со старшими конкурентами из лицеев. Проверка состояла из двуч частей – слушания и устного теста. Не смотря на факт, что она являлась младшим из всех участников, она завоевала 3-ье место и получила заслуженные награды.

Sdílet: