7. dubna se Lily Parks a Aneta Randusová, obě žákyně 8. třídy. zúčastnily celomoravského kola soutěže Ars Poetica – Puškinův památník v Mohelnici. Obě děvčata obsadila 1. místo ve své soutěžní kategorii a obě postupují do celostátního kola, které se uskuteční 6. června v Praze.
Gratuluju k obrovskému úspěchu.


V. Mertová
učitelka ruského jazyka

více se také dozvíte na tomto odkazu:
ARS POETICA – KDYŽ MÚZY NEMLČÍ – ČESKÁ ASOCIACE RUSISTŮ, z.s. (asociacerusistu.cz)

7-ого апреля Лили Паркс и Анета Рэндус, ученицы 8-ого класса. участвовали во Всеморавском туре конкурса Ars Poetica – Мемориал Пушкина в Мохелнице. Обе девушки заняли 1-е место в своей соревновательной категории и обе проходят в национальный тур, который состоится 6-ого июня в Праге.

Поздравляю с огромным успехом.


В. Мертова
учительница русского язык
а


Sdílet: