Hájenka „na konci světa“

7. listopadu 2006 vrcholily přípravy na třídenní výlet do Semetína. Naše celá osmá třída se spolu s paní učitelkou Mandulovou a Pečálkovou nemohla dočkat této akce. Vyjeli jsme 8. listopadu brzy ráno autobusem na Vsetín, už v autobuse bylo veselo. Na Vsetíně jsme se stavili na burzu škol, každý se snažil zjistit co nejvíc o škole, na kterou by se chtěl příští rok hlásit.

Pak už jsme se vydali na Hájenku v Semetíně. Po příjezdu jsme odložili bundy a tašky a sešli jsme se svými instruktory ve společenské místnosti hájenky. Našimi instruktory byli dva Petrové a taky instruktorka Míša. Dověděli jsme se, co nás čeká a nemine. Po ubytování a převlečení nás čekaly hry a zábava, nejzajímavější byly určitě lanové aktivity a velká síť, všechno jsme zvládli.

Večer nás instruktoři překvapili fotkami z celého dne doprovázenými skvělou hudbou, takže jsme večer relaxovali.

Druhý den nás opět čekaly týmové hry a aktivity, například jsme zkoušeli přežít v poušti, zachránit život na naší planetě a plnili jsme spoustu jiných úkolů, večer jsme opět relaxovali – tentokrát jsme se rozdělili do dvojic a vyráběli si vzájemně sádrové masky. Naše šikovnost se projevila až v závěru, kdy bylo nejtěžší masku z obličeje sundat. Celý večer byl příjemný a uklidňující. V závěru nás opět čekaly fotky z celého dne.

Poslední den pobytu – v pátek – si každý zdobil masku podle svého vkusu.  Na závěr pro nás byl připraven „Vsetínský koláč“, na kterém jsme hodnotili, jak se nám líbily všechny hry a aktivity, ale také ubytování a jídlo a to, jak jsme byli spokojeni se svými instruktory. Vše jsme hodnotili pozitivně. I my jsme dostali od svých instruktorů pochvalu za to, že jsme opravdu tým, a také jsme dostali CD s fotkami ze všech tří dnů.

Cestou domů jsme ještě jednou probírali všechny své zážitky. Pobyt měl sloužit k tomu, abychom se ještě lépe poznali a dokázali dobře pracovat v týmu. Myslíme si, že se nám to povedlo a na vše budeme určitě dlouho vzpomínat.

Chtěli bychom poděkovat především naší paní třídní učitelce Evě Mandulové, že pro nás tento příjemný pobyt zařídila a prožila ho s námi, paní učitelce Jaromíře Pečalkové, že nás doprovázela a také děkujeme firmě Mézl a Janíček ze Zašové, která nám poskytla na náš pobyt sponzorský dar 2 000,- Kč. Moc děkujeme.

Za celou osmou třídu Simona Kopecká, Patrika Goláňová a Nikol Slámová

Sdílet: