Dne 14.3. 2007 proběhlo na I. stupni Základní školy Vidče projektové dopoledne, které se skládalo ze dvou částí.

V první části mezi nás přišel pan.Štika a povídal si s dětmi na téma jarní zvyky na Valašsku.  Zároveň v jiné třídě probíhala další beseda s panem Šulganem o přírodě Beskyd, chráněných druzích rostlin a živočichů.

Po této části následovala část praktická. Výstupem čtvrté a páté třídy jsou nástěnné tabule Jarní zvyky na Valašsku a Příroda Beskyd 1 a 2. Děti druhé a třetí třídy nabyté informace ztvárnily výtvarně.

Akce byla velmi zdařilá.

Sdílet: