I měsíc březen, zejména jeho druhá polovina, byl bohatý na různé akce, které doplňovaly výuku nebo na ni navazovaly. 14. březen byl projektovým dnem pro děti 2. až 5. třídy. Téma znělo JARO. Mezi chlapce a děvčata zavítal bývalý ředitel rožnovského skanzenu pan Jaroslav Štika, aby jim povyprávěl o zvycích a životě na Valašsku dříve. Dalším hostem byl pan Šulgan z CHKO Beskydy, jenž jim zase přiblížil přírodu Valašska. Na besedy navazovaly tvůrčí aktivity dětí. Také prvňáčci se v únoru a březnu věnovali projektu na téma: Krtek slaví 50. Myslí se i na kulturu. Na výchovný koncert si 13. března zajely do Rožnova pod Radhoštěm děti ze 3. a 5. třídy a 21. března zase do Nového Jičína na Jumping drums děti ze 7. až 9. třídy. Velmi podnětná byla pro děti z 1. stupně i beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem, konaná 22. března. V kulturní oblasti byly naše děti také úspěšné. 22. března se v Rožnově pod Radhoštěm účastnilo 12 žáků z 5. třídy okresního kola recitační soutěže kolektivů, v němž skončili na 2. místě. Vyhodnocen mezi nejlepšími byl rovněž Petr Mičkal ze 3. třídy ve výtvarné soutěži Bezpečnost na cestách. Stranou nezůstává ani sport. Chlapci z 8. a 9. třídy obsadili 4. místo v okrskovém kole v basketbalu v Dolní Bečvě. Také mladší žáci ze 6. a 7. třídy nás reprezentovali v basketbalu, tentokrát na turnaji Nestlé ve Valašském Meziříčí. V rámci vyučování tělesné výchově měli možnost žáci ze 7. – 9. třídy dne 17. 3. vyzkoušet své bruslařské dovednosti na zimním stadionu v Rožnově p. R. Přiblížit nácvik fotbalu třeťákům se pokusil pan Jiří Jurča při hodině s trenérem 22. března, která pro ně byla přípravou na fotbalový turnaj McDonald´s Cup. Poutavé odpoledne strávili 20. března společně v tělocvičně žáci ze 7. a 8. třídy. Program byl zaměřen na osobnostní a sociální výchovu a v jeho rámci osmáci pro sedmáky přichystali řadu zajímavých soutěží, her a tvůrčích aktivit. V souvislosti s touto akcí chceme poděkovat firmě Hartmann Rico z Veverské Bítýšky, která nám poskytla jako sponzorský dar materiál na jednu z aktivit – výrobu sádrových masek. Rožnovský jarmark a jeho návštěvníci přivítali v sobotu 17. března vystoupení 20 chlapců a děvčat z národopisného kroužku Valašenka. V závěru měsíce, 28. března, odjelo na šestidenní poznávací zájezd do Velké Británie (Londýn, Canterbury, Dover) a Francie (Paříž) 11 dětí společně se žáky z Valašské Bystříce a Hranic.

Jaromíra Pečalková

Sdílet: