Žáci 8. a 9. třídy naší školy měli možnost setkat se s poslancem Evropského parlamentu panem Tomášem Zatloukalem, který kandidoval za Zlínský kraj. Pod vedením učitele občanské výchovy pana L. Ludvigha mu žáci 9. třídy adresovali pozvání k besedě na naší škole. V pondělí 28. května tak měli možnost sekat s ním a s jeho asistentkou. Po úvodním seznámení s fungováním evropských institucí následovaly dotazy žáků. Na závěr obdržely děti informační materiály o EP.

Krátký čas byl vymezen také setkání s paní starostkou a panem místostarostou na obecním úřadě.

Sdílet: