Vzhledem k nadcházejícím opravám, které čekají školu o prázdninách, byl poslední měsíc školního roku zkrácen pro školáky, avšak vše se muselo stihnout ve vyučování, v práci i v přípravě prostor školy na rekonstrukci. 1. 6. slavíme Den dětí. Děti 2. až 6. třídy ho prožily v přírodě (prvňáci 13. 6.) v okolí Vidče. Sedmáci, osmáci a deváťáci vyjeli do Olomouce a prověřili své opičí schopnosti v Lanovém centru Proud. Sedmáci si poté prohlédli i památky v historickém centru Olomouce. Využili jsme i nabídky hvězdáry, jejíž pracovníci připravili výstavku na chodbě školy a 6. června přednášeli, besedovali i promítli dětem filmy o vesmíru, a tak jim přiblížili astronomii. Osm členů národopisného kroužku Valašenka se 12. 6. podílelo na vítání občánků na OÚ. A protože červen je hlavním měsícem výletů, vydali se dále z Vidče i naši žáčci. Sedmáci navštívili zámek a zahrady v Kroměříži, do ZOO v Lešné zamířili druháci, čtvrťáci a páťáci, do Kopřivnice a Štramberka se jeli podívat prvňáci a třeťáci. Pěší túru na Bystřičku podnikli šesťáci. Navíc ještě páťáci vystoupili na Lysou horu, kde si prohlédli i tamější meteorologickou stanici. Děti spojené 2. a 4. třídy si se svou třídní p. uč. Réderovou vyšly v sobotu 9. června na Hradisko a také tam ukončily svou třídní hru. Ještě v červnu zavítala do knihovny paní Zajícová a o knihách besedovala s dětmi z 5. až 9. třídy. 12. června byli v knihovně prvňáčci pasování na čtenáře. 14. června se v tělocvičně zdejší školy odehrál první ročník volejbalového turnaje. Účast byla hojná, do turnaje se přihlásila 4 družstva. Turnaj byl výjimečný tím, že ho od A do Z zorganizovali žáci 8. třídy. Po velkém boji zvítězila 8. třída a odnesla si sladkou odměnu. Na druhé místo se postavili deváťáci a o třetí a čtvrtý stupínek se postarali sedmáci. A jaké byly výsledky školní práce? Z celkového počtu 135 žáků prospělo s vyznamenáním 85 dětí, což je 63 %. Ve druhém pololetí bylo uděleno dětem 61 pochval. Sedm žáků bylo za své chování „odměněno“ napomenutím třídního učitele. Jako neuspokojivé bylo hodnoceno chování jednoho žáka, který ve 2. pololetí zameškal 278 neomluvených hodin. Děti teď čekají více než dva měsíce prázdnin. Ať je prožijí ve slunné pohodě, načerpají nové zážitky a v září je přivítá opravená a ještě hezčí škola.

Jaromíra Pečalková

Sdílet: