V říjnu doplňovaly výuku dětí další školní a mimoškolní akce. 2. 10. navštívili školu zástupci policie a s dětmi 1. stupně besedovali na téma Bezpečně do školy. 4. 10. proběhly na škole (kromě 8. třídy) schůzky třídních učitelů s rodiči a prvňáčci už se na nich svým maminkám a tatínkům ukázali s tím, co umějí. Rodiče deváťáků zase získali informace k volbě střední školy od výchovné poradkyně a zástupců některých středních škol. V hodinách výtvarné výchovy děti malovaly své obrázky do soutěže Okno do světa fantazie (1. a 4. třída), Veselá pastelka (1. a 2. třída). Chlapci a děvčata ze spojené 3. a 5. třídy navíc 23. října navštívili akademického malíře Luďka Majera v jeho ateliéru na Hutisku-Solanci. Kromě společného nácviku se na veřejnosti představila i Valašenka. 25. října dvě děti přivítaly v obci krajského hejtmana L. Lukáše a 27. října 30 dětí vystoupilo na náměstí v Rožnově pod Radhoštěm, kde se konal tamější pravidelný jarmark. V některých třídách se jejich třídní učitelé pokoušejí změnit vztahy ve třídě, aby zde byla příznivější atmosféra, více přátelství a kamarádství. A tak společné odpoledne naplněné hrami a sportem prožili 16. října osmáci. Předtím společné odpoledne strávili sedmáci a přenocovali ve škole. Děti rády sportují. Mohli se tak zúčastnit školních sportovních turnajů 2. stupně: ve volejbalu dívek (5. 10.) a ve florbalu (12. 10.). Zástupci školy se také zapojili do okrskových kol v malé kopané. Mladší žáci (Petr Nerád, Adam Šíma, Pavel Pečiva, Lukáš Fuksa, Lukáš Frňka, ‚Štěpán Bařina) bojovali i srdcem, to ale nestačilo na více než 6. místo. Starší žáci (Petr Křenek, Tomáš Holiš, Martin Mičkal, David Vávra, Robert Bernátek, Karel Přibyl) sehráli se všemi soupeři vyrovnaná utkání, stačila však chvilka nepozornosti a nepostoupili jsme ze skupiny. Všechny naše žáky chválíme za slušné vystupování při reprezentaci školy.

Jaromíra Pečalková

Sdílet: