V měsíci listopadu probíhala ve škole intenzivní příprava na vernisáž Vánoční galerie. Přesto školní práci obohatily i jiné činnosti.

Devět dětí z Valašenky vystoupilo při vítání nových občánků dne 13. listopadu na OÚ ve Vidči. V tentýž den byli rovněž naši prvňáci na výchovném koncertě ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm.

Nezanedbali jsme ani sportovní aktivity. Při dvoudenních pobytech v zařízení Alceda Vsetín v Semetíně si činnosti v klubovně i v přírodě a nízké lanové aktivity vyzkoušeli naši šesťáci a sedmáci. Různé zajímavé hry zaměřené na osobnostní výchovu a soutěže přispěly k tomu,  že jsme je poznali lépe my učitelé i oni sebe navzájem trochu jinak. 21. listopadu se 15 žáků zúčastnilo školního kola ve smíšených trojicích turnaje ve volejbalu.

Nezapomněli jsme ani na kulturu. Děti z 1. třídy malovaly obrázky do soutěže Zima na Valašsku. Tři třídy byly 30. listopadu v místní knihovně na besedě o knihách a 29. listopadu zavítali do Nového Jičína děti 7., 8. a 9. třídy, aby viděli představení Stepující stonožka. Hrané pásmo doplňovaly písně J. Voskovce, J. Wericha a J. Ježka.

Skupinka dětí z prvního stupně naší školy pod vedením H. Vojkůvkové a M. Hauserové navštívila 22. listopadu Hospic – CITADELU ve Valašském Meziříčí. Děti potěšily nemocné lidi nejen svým literárně-hudebním pásmem, ale i dárky, které samy vyrobily z keramiky za pomoci p. uč. Smílkové. Akce se uskutečnila ve spolupráci s rodiči.

Jaromíra Pečalková

Sdílet: