V měsíci lednu mívají žáci méně času na jiné činnosti, protože se blíží pololetní vysvědčení, více se zkouší, píší se prověrky, završuje se pololetní klasifikace. Přesto toto období přerušili týdenním lyžařským výcvikem naši osmáci a poté i sedmáci. Vždy jeden týden zvládali lyžařské umění v Horní Bečvě na Sachově studánce. Tam se jim věnovali učitelé L. Ludvigh a V. Zemanová.

Čtyři žáci ze čtvrté třídy se zúčastnili výtvarné soutěže Zima na Valašsku, této soutěže se také zúčastnil společnou prací celý kolektiv této třídy a získal za ni 1. místo. Čtvrťáci 4. ledna prožívali projektové dopoledne zaměřené na téma My jsme Valaši. V tomto měsíci se také dozvěděly tři děti, že v říjnové soutěži Veselá pastelka získaly ocenění, a to P. Kuběja a V. Merta z 1. třídy a T. Vičanová z 2. třídy.

Přírodovědné znalosti obohatila a snad i vztah k lidem posílila u osmáků exkurze do transfúzní stanice ve Vsetíně. Uskutečnila se 17. ledna. Exkurzi do Rožnova pod Radhoštěm podnikla spojená 3. a 5. třída, která tu navštívila výrobnu svíček Unipar a městskou knihovnu.

Školní kolo Olympiády z českého jazyka se konalo na naší škole 16. ledna. Účastnilo se 12 žáků z 8. a 9. třídy. Nejpěknější slohovou práci napsal Jan Mlnařík, ale vyrovnaným výkonem i v mluvnické části ho předstihla Simona Kopecká, která zvítězila a postoupila do okresního kola. 28. ledna proběhlo za účasti 4 žáků i školní kolo Dějepisné olympiády. Zde shodně nejvíce bodů získali O. Smutek a J. Mlnařík.

V lednu jako každoročně probíhá zápis dětí do 1. třídy. Naše budoucí prvňáčky už 16. ledna navštívila v mateřské škole jejich budoucí učitelka V. Slámová. 24. ledna přišly zase děti na oplátku do základní školy. Všechny se velmi těšily, zpívaly, recitovaly, počítaly a některé chtěly už ve škole zůstat. Musí ale počkat do září, kdy se stanou opravdovými školáky.

Kulturním obohacením bylo pro žáky 1. stupně a děti z MŠ dne 30. ledna divadelní představení. V tělocvičně školy viděly představení s názvem Africká pohádka.

31. ledna si děti přišly do školy pro pololetní vysvědčení. Vycházející deváťáci navíc obdrželi i výstupní hodnocení. A čekaly je už zasloužené pololetní prázdniny – v pátek 1. února.

Sdílet: