Po pololetí jsou většinou děti klidnější a spokojenější, dopřávají si trochu oddychu, očekávají netrpělivě jarní prázdniny. Na práci v naší škole se tentokrát přišli podívat v době od 13. do 18. února také pracovníci České školní inspekce, které zejména zajímala výuka v 1. a 6. třídě, kde se učí podle nového ŠVP – Škola základ života. Rovněž se zaměřili na přírodovědné předměty v 6. a 7. třídě.

Deváťáci, kteří již mají podané přihlášky na střední školy, byli 5. února se svou třídní E. Mandulovou hrát bowling v Rožnově p. R. Žáci této třídy se také účastní internetové soutěže Najdi.cz.

12. února spolu s dětmi v MŠ viděli představení kouzelníka prvňáci a druháci.

Úspěšné bylo družstvo dětí ze 2. – 5. třídy (T. Vičanová, A. Mičkalová, E. Petruželová, T. Mičkalová) vedené paní učitelkou P. Smílkovou a povzbuzované celou 4. třídou v soutěži Moudrá sovička. Získali 4. místo z devíti škol. Soutěž proběhla 25. února 2008 v Rožnově p. R. ve Společenském domě.

V únoru si také žáci naší školy mohli prohlédnout putovní výstavu o vesmíru, kterou instalovali pracovníci valašskomeziříčské hvězdárny.

Děti 1. a 4. třídy malovaly obrázky do výtvarné soutěže Požární ochrana. Se svými úspěchy a literárními a výtvarnými pracemi se žáci školy pochlubili ve školním časopise Kamarád.

28. února proběhla v rámci občanské výchovy zajímavá a poučná přednáška pana Romana Povaly  z občanského sdružení Most na téma: Drogy, drogová závislost, drogová prevence.


Jaromíra Pečalková

Sdílet: