2. dubna 2008 měli žáci druhého stupně možnost besedovat se spisovatelem (dříve působil jako vědecký pracovník a vedoucí pracovník v Akademii věd) PhDr. Otakarem Chaloupkou, DrSc., spisovatelkou Janou Divišovou a nakladatelem Bohemia Books Michalem Zítkem. Čtyři žáci, kteří se aktivně zapojili do besedy, byli odměněni knihou.

Sdílet: