Návštěva školy byla v březnu kratší, a to ze dvou důvodů. Děti měly totiž týdenní jarní prázdniny a koncem měsíce i prázdniny velikonoční. Tento čas využily i některé paní učitelky naší školy, které v rámci projektu Comenius navštívily partnerské školy v  Polsku (D. Kovářová a D. Halamíková) a Belgii (D. Satková a E. Mandulová). Školu ve Finsku navštívila od 17. – 21. 3. D. Kovářová.

17. března se v Rožnově konalo okresní kolo Olympiády z českého jazyka, naši školu reprezentovala Simona Kopecká z 9. třídy a obsadila 8. místo.

18. března si osmáci a deváťáci prohlédli čističku odpadních vod v Zubří a obohatili své znalosti přírodovědné. Informace tam získané využijí v projektové práci.

Do solné jeskyně Salza v Zašové zavítali 25. března třeťáci a o den později také páťáci.

Matematické znalosti čtvrťáků prověřila 28. března souťěž Klokánek. Matematického Klokana se zúčastnili také žáci 2. stupně – v kategorii Junior zvítězila Barbora Mičkalová ze 7. třídy a v kategorii Kadet Jiří Večeřa z 9. třídy. Znalosti z matematiky a češtiny, které se budou hodit v dubnu u přijímacích zkoušek, si prověřovali deváťáci pod vedením E. Mandulové a J. Pečalkové na soustředění ve Velkých Karlovicích ve dnech 26. – 28. března.

V soutěži Zpěváčci se 29. března v Rožnově p. R. představili čtyři žáci z Valašenky. Jan Mlnařík z 9. třídy postoupil do krajského kola.

Poslední den měsíce března byli šesťáci se svou třídní učitelkou M. Satolovou na výchovném koncertě v rožnovské ZUŠ.

Od Nadace Děti – kultura – sport jsme získali 15 000,- Kč na nákup stepperů pro zpestření výuky tělocviku a zlepšení fyzické kondice.

Děkujeme firmě Elektroprojekta Rožnov, a.s., která poskytla Nadačnímu fondu ZŠ sponzorský dar 5000,- Kč.

Jaromíra Pečalková

Sdílet: