V tomto měsíci jsme se zapojili do projektu VODA. V prvouce jsme si o ní povídali, v českém jazyce o ní složili báseň, ve výtvarné výchově ji malovali a v matematice počítali příklady, při jejichž správném výpočtu jsme mohli vybarvit rybku. Touto prací jsme přispěli do nově chystaného čísla školního časopisu.

Zakončením pak byla beseda s panem M. Šulganem z CHKO v Rožnově p.R. V pondělí 14. dubna 2008 zavítal mezi prvňáčky, aby se s námi zapojil do projektu. Za zvuků bublajícího potůčku si povídali o tom, kde vodu najdeme, k čemu ji potřebujeme. Poté děti zhlédly krásné záběry rostlin a živočichů,

o kterých si také povídali. První část besedy byla uzavřena vybarvením obrázků ledňáčka. Druhá část pak probíhala v přírodě. Děti spolu s ním sbíraly rostliny a živočichy žijící v okolí Maretky. Ani tím však práce neskončila. Po návratu do třídy jsme udělali výstavku nasbíraných exponátů, ve výtvarné výchově se je pokusili namalovat a v českém jazyce napsat co nejvíce zapamatovaných názvů. Na to, že teprve začínáme psát slova, se to všem moc hezky povedlo. Svědčí o tom i nástěnka ve školní galerii, kde si naše výtvory a fotografie z besedy může každý prohlédnout.

Dobromila Halamíková

Sdílet: