Dne 22. března 2008 děti 2. třídy pracovaly na svém projektu Planeta Země – náš domov. Ve třídě se objevila spousta zajímavých a naučných knížek, nechyběly ani dětské ilustrované atlasy. Cílem celého dopoledne bylo, aby žáčci získali představu o naší planetě a aby si uvědomili, že domovem pro ně není jen dům, ve kterém bydlí s rodiči, ale i rodná obec, Česká republika, světadíl Evropa a planeta Země. Druháci četli, hledali, vypisovali, malovali, stříhali a nakonec společně sestavili zajímavou a poučnou nástěnku o naší planetě, kterou si můžete prohlédnout na chodbě vedle 2. třídy.

Vladislava Slámová

Sdílet: