Jarní období je spojeno se zvýšenou aktivitou, a to nejen v přírodě, ale i ve škole.

Důležité je pro nás kulturní obohacování. Proto hned na začátku měsíce byly některé třídy na výchovném koncertě ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm. 1. dubna třeťáci, čtvrťáci a páťáci a 2. dubna děti z 1. a 2. třídy. Nechybělo ani divadlo. 23. dubna vidělo 50 žáků ze 4. až 7. třídy představení královehradeckého divadla Drak ve Valašském Meziříčí s názvem Alenka zamilovaná. V místní mateřské škole se na divadélko byli 28. dubna podívat prvňáčci. V krajském kole soutěže Zpěváček skončil člen souboru Valašenka Jan Mlnařík na 11. místě.

Čtenářské obzory rozšířily dětem besedy v místní knihovně, jimž byly tentokrát přítomny děti ze 4., 7., 8. a 9. třídy. Zajímavá byla i čtenářská beseda pro všechny žáky 2. stupně se spisovateli prof. Otakarem Chaloupkou a Janou Divišovou z Prahy. Přijeli mezi nás 2. dubna a někteří z nich za účast v besedě dostali i malé knižní odměny.

Stále pracuje kroužek Valašenka a o činnosti v něm si na vzájemné besedě mohli povykládat rodiče dětí dne 17. dubna.

Velkého úspěchu dosáhlo družstvo děvčat z 8. a 9. třídy v okrskovém kole ve volejbale. Turnaj se konal 24. dubna v Horní Bečvě. Děvčata zvítězila a budou nás reprezentovat v okresním kole. Družstvo hrálo ve složení S. Kopecká, M. Křenková, P. Goláňová, G. Vávrová (9. třída) a J. Indráková, E. Fuksová, K. Volková, B. Švajdová, N. Antošová (8. třída).

Dvě sportovní odpoledne společně strávili při hrách v tělocvičně školy šesťáci.

Děti zajímá také příroda. Více o včelách vykládal šesťákům na besedě včelař pan Pavel Řezníček. A třeťáci a páťáci podnikli zajímavou výpravu k prameni místního potoka Maretky. Informace o tom, spolu s jinými, jsou ve školním časopise Kamarád, tentokrát věnovanému tématu VODA.

21. dubna proběhlo první kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Pro naše deváťáky skončilo úspěšně a všichni byli přijati na zvolené školy a obory. Teď už o své budoucnosti budou více přemýšlet osmáci. Proto na jejich třídní schůzku zavítal pan V. Adámek z Poradenského centra při Úřadu práce ve Vsetíně, aby jejich rodiče seznámil s akcemi spjatými s volbou další školy.

21. dubna začal plavecký výcvik, na který do krytého bazénu v Rožnově p. R. jezdí děti 1. – 5. třídy.

Na konci měsíce května mezi nás zavítali dva učitelé z polské školy, která je společně s námi zapojena do projektu Comenius. Poznali prostředí a činnost školy a obce, také krásy našeho kraje.

Připomínáme, že o aktuálních akcích školy se můžete informovat na webovských stránkách www.vidce.cz, v sekci Základní škola.

            Jaromíra Pečalková

Sdílet: