V posledním měsíci školního roku končí probírání učiva, opakuje se a samozřejmě se před uzavřením klasifikace ještě zkouší a píší se písemky.

Navíc jsme měli i pobyt v přírodě, který třídy se svými třídními učiteli využili nejen k poznávámí okolí vidče, ale osmáci navštívili muzeum zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, deváťáci byli na bowlingu v Rožnově pod Radhoštěm. Děti ze spojené 3. a 5. třídy vystoupily na Lysou horu, poděkování patří i rodičům D. Škařupové, L. Mičkalové, J. Tvarůžkovi a paní B. Drdové, kteří absolvovali výšlap s nimi.

Probíhaly školní výlety – žáci 1. a 2. třídy byli v ostravském Planetáriu a ZOO Ostrava, třeťáci, čtvrťáci, páťáci a děvčata z osmé třídy navštívili DinoPark a Letecké muzeum ve Vyškově. Šesťáci si prohlédli zámek a zahrady v Kroměříži. Sedmáci absolvovali pěší túru přes Videčské Paseky, Lhoty a Valašské Meziříčí, osmáci si zajeli do lázní Teplice nad Bečvou. Deváťáci poznávali tři dny krásy Malé Fatry a Nízkých Tater.

Do Olomouce do Lanového centra Proud si 6. června zajeli sedmáci, osmáci a deváťáci. Část nákladů na tuto akci jsme uhradili z prostředků, které jsme získali od Zlínského kraje jako dotaci v rámci dotačního titulu „Programy na podporu prevence sociálně patologických jevů  u dětí a mládeže“. Tato akce byla další z našeho projektu „Škola – bezpečné místo k životu“. Současně jsme využili prostředky z tohoto dotačního titulu na částečnou úhradu pobytu žáků 7. třídy v Janišově.

Děti z prvního stupně dokončily plavecký výcvik, takže jistě o prázdninách přeplavou každou vodu.

18. června se naši prvňáčci zúčastnili besedy s ilustrátorem A. Dudkem, třeťáci a páťáci besedovali zase se zdravotní sestrou H. Machýčkovou.

Aktivní byl opět kroužek Valašenka. Na folklorní festival do Liptálu doprovázelo 14. června 21 dětí i 22 rodičů. Navíc se děti z Valašenky představily 29. června ve Valašském muzeu v přírodě.

Od Nadace Děti – kultura – sport jsme získali 20 000,- Kč, které využijeme na zakoupení laseru pro výuku fyziky.

27. června žáci konečně dostali vysvědčení. Většinou byli úspěšní. Vyznamenání mělo 76 dětí ze 133 žáků školy. 77 dětí obdrželo pochvaly, ale také 13 žáků napomenutí třídního učitele, 5 žáků důtku třídního učitele, 9 žáků důtku ředitelky školy a 2 žáci snížený stupeň z chování. V tento den opustilo školu i 12 žáků deváté třídy.

Škola se teď zklidní, budova nebude znít hlasy dětí, které prožívají zasloužené prázdniny. Tak ať se jim vydaří.

Jaromíra Pečálková

Sdílet: