Příprava letošního školního roku byla náročnější než obvykle. Všichni víte, že se ve škole v průběhu prázdnin vykonalo mnoho pro její vylepšení, byla mimo jiné také vyměněna okna, provedeno zateplení, omítka, výměna vnitřních dveří a většina vnitřních prostor byla i nově vymalována. Proto byly náročné i úklidové práce, které zvládly na jedničku paní uklízečky B. Drdová se svými přáteli a Z. Holišová s rodinnými příslušníky. Všichni společně vykonali kus práce a patří jim za to velké poděkování. Stejně tak oceňujeme i pomoc těch žáků, kteří ještě v době prázdnin přišli a přiložili ruku k dílu.

Děti tak mohly 3. září nastoupit do školy. Přivítali je jejich učitelé, mezi nimiž se objevilo i několik nových tváří. Ve 4. třídě to byla paní učitelka Pavla Smílková a na druhém stupni třídní učitelka 6. třídy Martina Vašátová (přírodopis – chemie). V hodinách výtvarné výchovy povede žáky paní učitelka Jana Neradová. Ve školní družině pracuje od září paní Helena Vrágová

Letošní školní rok začínáme se 136 žáky, a tak bude opět jedna třída spojená, v ní bude děti 3. a 5. třídy učit Helena Vojkůvková.

V 1. a 6. třídě se bude vyučovat podle školního vzdělávacího programu ZŠ Vidče Škola základ života, výuka v ostatních třídách bude probíhat podle programu Základní škola.

Děti budou moci ve škole také navštěvovat některé kroužky: Valašenku, angličtinu, francouzštinu, logopedii, keramiku, počítače pro 5. třídu a češtinu a matematiku pro 9. třídu.

Sponzorským darem nás podpořil pan Jaroslav Dobeš, sladkost dostali prvňáčci z obchodu paní L. Macháčkové.

Přejeme všem dětem, ať se jim v novém školním roce v opravené škole líbí, práce se jim daří, zažívají úspěchy a my i jejich rodiče z nich máme radost.
 

Jaromíra Pečalková

ZŠ Vidče vydala nástěnný kalendář 2008 z výtvarných prací žáků „Památky UNESCO ČR“, který je možno závazně objednat do konce září v ředitelně školy nebo u paní Volkové. Vytištěný vzorek je k nahlédnutí i na poště.

Sdílet: