Žáci i učitelé bývají v lednu velmi pracovně vytíženi, protože se završuje práce v prvním pololetí a výsledky přinášejí děti ukázat svým rodičům i na vysvědčení. Většina z nich mohla mít opravdu radost, protože 84 žáků školy (64 %) mělo vyznamenání a neprospěl jen jeden žák. Pokud se týká chování, byli 1. stupněm ohodnoceni všichni žáci školy. Když se dopustili menších přestupků vůči školnímu řádu, obdrželi za 2. čtvrtletí napomenutí třídního učitele (1 žák). Neopakovala se situace z 1. čtvrtletí, kdy měli 4 žáci napomenutí třídního učitele, dva žáci důtku třídního učitele a 4 žáci důtku ředitelky školy. Naopak 20 žáků za svou aktivitu, tvůrčí činnost a reprezentaci školy získalo na vysvědčení pochvalu.

Pokračovala i bohatá sportovní činnost. 12 dětí ze 3. a 5. třídy se zúčastnilo okrskového kola ve vybíjené, kde obsadily třetí místo. V týdnu od 12. do 16. ledna absolvovali lyžařský výcvik pod vedením L. Ludvigha a V. Zemanové naši sedmáci. Týden na Sachově studánce v Horní Bečvě jim utekl jako voda, a tak na závěr mohli změřit své síly i v lyžařských závodech. Mezi děvčaty vyhrála Karolína Heryánová, z chlapců byl nejlepší Lukáš Fuksa. Osmáci si zase 21. ledna zahráli bowling v Zašové. Krásy zimy a ledové i sněhové sochy si postupně prohlédly na Pustevnách všechny děti z prvního stupně školy.

Stranou nezůstala ani kultura. V ostravském divadle viděli muzikál o zbojnících Malované na skle 12. ledna osmáci a deváťáci. Tylovu hru Fidlovačka i se závěrečnou písní Kde domov můj mohli sledovat 15. ledna žáci 4. – 6. třídy.

Tématem letošního kola Dějepisné olympiády byl život lidí (Na hradech a zámcích) od doby románského slohu až po renesanci. Školní kolo vyhrála Klára Dobešová, na 2. – 3. místě se shodně umístily Kristýna Jurčová a Sandra Martinková.

V lednu tradičně probíhají i zápisy do prvních tříd, a tak 14. ledna přišli předškoláci z mateřské školy poznat školní prostředí do naší školy. 26. ledna pak u zápisu ukázali, co umí. Pěkně zpívali, uměli naučené básničky. U zápisu jich bylo 20, a tak by se snad už mohl zase začít zvyšovat počet žáků naší školy.

Velmi úspěšná byla pěvecká soutěž X-faktor, která 29. ledna předcházela rozdávání vysvědčení za první pololetí. Žáci školy, porota, učitelský sbor se dobře bavili při 17 vystoupeních nově sestavených pěveckých skupin. Pořadem provázela a všechny bavila osvědčená dvojice Eliška Fuksová a Dušan Kramoliš, jim s organizací vypomáhali další deváťáci. Výsledky soutěže:

I. stupeň
   1. Lucie Polášková
   2. Eva Petruželová
   3. Jakub Smílek

II. stupeň  
   1. Věra Kubějová a Eva Petruželová
   2. skupina 8. třídy (Sandra Martinková, Jiří Vičan, Natálie Slámová,
                        Petr Nerád, Barbora Mičkalová a Tomáš Bystroň)
   3. Barbora Švajdová

Cenu diváků získal Dominik Mazan, zvláštní ocenění poroty skupina Kiss Devival (Roman Golda, František Adam, Pavel Martinek a Jan Kubját).
 

Ať se nám všem společně daří ve 2. pololetí.

Jaromíra Pečalková

Sdílet: