V únoru nastává obvykle určité zklidnění ve školní práci, neboť začíná výuka ve 2. pololetí. Jinak je tomu však u deváťáků, kteří se definitivně musí rozhodovat, co budou dělat dál. A odevzdávají k potvrzení a vyplnění známek přihlášky na střední školy. Letos si mohli podat až tři přihlášky na střední školy, ale ne všichni žáci toho využili. Nové je, že je na školy posílají sami a teprve až „Zápisovým lístkem“ potvrdí, na kterou školu půjdou.

6. února proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnilo 10 žáků z 8. a 9. třídy. Zvítězila Eliška Fuksová z 9. třídy, druhé místo obsadil Michael Sehnal z 9. třídy a třetí skončila Barbora Mičkalová z 8. třídy.

Žáci 6. a 7. třídy zase řešili úkoly matematické Pythagoriády. Účastnili se všichni žáci obou tříd, každá třída měla svou kategorii a žáci bojovali o to, aby se stali úspěšnými řešiteli. V sedmé třídě se úspěšnými řesiteli stali Štěpán Bařina a Pavlína Řezníčková.

Děti vyjížděly i za sportem. 10. a 17. února si vyjeli žáci 1. stupně školy zabruslit do Rožnova pod Radhoštěm na místní zimní stadion. Sedmáci a někteří osmáci si dvakrát zkusili nástrahy moderního sportu zvaného spinning.

Tradičních besed o knihách s paní B. Zajícovou z rožnovské knihovny se ve videčské knihovně zúčastnili sedmáci a páťáci.

Děti ze druhé třídy si chystaly práce do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a Prevence úrazů.

Chlapci a děvčata z 8. a 9. třídy si vyslechli přednášku na téma poruchy příjmu potravy.

Jaromíra Pečalková

Bruslení


Bruslení je krásná věc,
nepotřebujeme k tomu kopec.
Vezmeme si hokejky,
budeme střílet do branky.


Vojtěch Hýža (3. třída)


Jak jel celičký 1. stupeň navštívit zimní stadion v Rožnově pod Radhoštěm


První stupeň se vypravil na zimní stadion v Rožnově pod Radhoštěm. Všichni to prožívali skvěle, až na pár jedinců. Pády? Tak ty tam nebyly skoro žádné a hlavně se nikomu nic nestalo. Bylo tam tolik zábavy, že ještě v autobuse si všichni povídali jen o bruslení. Tato událost se uskutečnila 10. a 17. února na zimním stadiónu v Rožnově pod Radhoštěm. Už teď se skoro všichni těšíme na další bruslení. A takový malý dodatek, mé hodnocení je to nejlepší.


Iveta Fabiánová (4. třída)

Sdílet: