V dubnu byla završena práce ve 3. čtvrtletí školního roku. O chování a prospěchu žáků jednala pedagogická rada a na pravidelných konzultacích pro rodiče se vše potřebné mohli dozvědět i oni. Navíc schůzky s dětmi i program pro rodiče měli prvňáci a druháci. Rodiče osmáků se více o volbě povolání mohli dozvědět od V. Adámka z Úřadu práce ve Vsetíně.

Dvakrát se v tomto měsíci dostali naši žáci do krajských kol soutěží. V Uherském Hradišti zaujali v recitační soutěži kolektivů s pásmem Maretka třeťáci a čtvrťáci. Volejbalové družstvo (J. Indráková, E. Fuksová, K. Volková, B. Švajdová, K. Jurčová, B. a T. Mičkalovy, P. Rumlová a N. Frňková) prošlo úspěšně okrskovým a okresním kolem soutěže a v krajském kole v Bojkovicích skončilo čtvrté.

Štěpán Bařina se 15. dubna zúčastnil okresního kola v matematické Pythagoriádě.

Na výchovném koncertu ZUŠ byli v Rožnově pod Radhoštěm prvňáci a druháci, bowling si zahráli deváťáci, někteří sedmáci a osmáci pravidelně trénují spinning.

Pokračovaly i besedy. S kronikářkou obce M. Švajdovou se o životě v obci po válce v 50. a 60. letech minulého století dozvěděli víc deváťáci. Děti z páté a šesté třídy se zásadami první pomoci seznámila paní Helena Machýčková, zdravotní sestra. Pan Hronek povídal o dopravní výchově dětem ze spojené 3. a 4. třídy a ty si své znalosti pak ověřily i v testu. Třeťáci a čtvrťáci navštívili také MLK a o knihách si povídali s paní B. Zajícovou.

Děti se také průběžně zapojují do soutěží: matematické (2. třída), Street hockey (5. – 7. třída) a výtvarných (1., 2. a 5. třída).

Jaromíra Pečalková

Sdílet: