Dne 12. 5. nás navštívili pan František Šulgan a pan Jaroslav Štika. Jednalo se o společnou  akci  2., 3., 4. a 5. třídy naší školy.

O čem se tento den besedovalo? Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o lokalitě Vidče z pohledu ochránce přírody. O tom, jak Valaši do Vidče přišli, besedovali s naším druhým hostem.

Co říci závěrem? To, že se besedy vydařily, svědčí nástěnka společných prací dětí, která nyní zdobí naši školu. Každé dítě si zde může najít svou vlastní práci. Přínosem pro děti jsou nejen nové informace o jejich rodišti, ale také společně strávený čas při plnění a hodnocení zadaných úkolů.

Tímto bychom také chtěli oběma hostům poděkovat za zajímavě prožité dopoledne.

Třídní   učitelky 2., 3., 4. a 5. třídy ZŠ Vidče 

Sdílet: