pomalu končí prázdniny a za chvíli začne nový školní rok. Během těchto prázdnin došlo na naší škole k těmto změnám.

Paní ředitelka Dagmar Satková odešla do důchodu a na její místo jsem byl jmenován já. Jmenuji se Zdeněk Chrástecký. Jako učitel mám za sebou 27 let praxe učitele na základních školách, věnuji se sportu, hudbě, zpěvu a folklóru. Čtrnáct let jsem pracoval také jako obchodní manažer.

Na funkci ekonomické zástupkyně nastoupila místo paní  Jarmily Křižanové paní Ing. Ludmila Maléřová.

Všechno ostatní zůstalo při starém.

Školní rok 2009-2010 zahájíme 1.září v 7.45.

V šatnách se přezujete a  půjdete do tříd za svými třídními učitelkami a učitelem. Ve třídách vyčkáte slavnostního zahájení školního roku, které letos proběhne v tělocvičně školy od 8.30 a bude zahájen programem dětí naší Valašenky.

Obzvlášť slavnostní bude jmenování prvňáčků, kterým bude předán pamětní list z rukou paní poslankyně Parlamentu České republiky paní Ing. Michaely Šojdrové a pana Mgr. Josefa Slováka

člena Rady Zlínského kraje pro školství, mládež a sport . Pokud se budou chtít rodiče podívat na slavnostní „pasování“ prvňáčků, budeme rádi, když se přijdou podívat. První den školy pak bude pokračovat ve třídách s třídními učitelkami a učitelem  ještě dvě hodiny a potom se už půjde na oběd a domů.

            Ve středu 2.září budou první dvě hodiny třídnické s třídními učitelkami a učitelem a pak se již začneme  vyučovat podle rozvrhu hodin.

            Co nás v tomto roce čeká?

            13.11. oslavíme 55. výročí našeho folklorního souboru Valašenka. Rádi bychom v připravovaném programu dali prostor všem, kteří se na práci souboru v minulých letech podíleli. Zatím přislíbili účast zástupci a sólisté folklorních souborů Polajka, Kotár, Soláň, Jánoš,… – můžete se těšit.

            Bude se otvírat nové sportovní centrum.

            Před vánocemi  proběhne tradiční výstava na chodbách školy. Vánoční koledování s ochutnáváním  vánočního cukroví bude pro všechny, kteří se budou chtít před vánocemi alespoň na chvíli zastavit, zazpívat si a potěšit se.

            Velikonoce nabídnou tradiční malování vajíček s tradičními velikonočními řemesly.

            V letošním roce rozšíříme působení výtvarného oboru LŠU Valašské Meziříčí o spolupráci s Míšou Bařinovou v kroužku lidových řemesel zde na škole, budeme pokračovat v keramice, sportovních aktivitách, atd.

            Zahájili jsme přípravu výuky hry na hudební nástroje a od příštího školního roku bude při naší škole zřízeno samostatné oddělení LŠU Rožnov pod Radhoštěm se sídlem ve Vidči ve hře na hudební nástroj. Žáci naší školy nebudou tedy dojíždět ke hře na nástroj do Rožnova, ale učitelé budou dojíždět do Vidče.

            Je toho před námi hodně, tak veselý konec prázdnin a prvního na shledanou.

                                                                                  Mgr. Zdeněk Chrástecký

                                                                                              ředitel ZŠ Vidče

Sdílet: