Prvního září 2009 začal nový školní rok na naší základní škole slavnostním společným setkáním v tělocvičně školy. Tohoto setkání se zúčastnili i hosté: Ing. Michaela Šojdrová (poslankyně Parlamentu ČR), paní Markéta Blinková (místostarostka z Rožnova p. R.), Mgr. Štěpánka Mikulenková (starostka), pan B. Vrážel (vedoucí školského odboru) a farář Karel Janečka.

Uvítali je žáci, rodiče a také nový pan ředitel Mgr. Zdeněk Chrástecký. Po hymně, vystoupení Valašenky a uvítacích slovech M. Šojdrové, M. Blinkové a Š. Mikulenkové byli na prvňáčky pasováni noví malí žáčci.

Školní rok začalo ve škole 133 dětí v osmi třídách a vzhledem k počtu dětí bude opět fungovat na škole spojená třída – tentokrát v ní budou žáci 4. a  5. ročníku. Na škole budou pracovat tři kroužky – Valašenka, keramika a anglický jazyk pro nejmenší. Pro žáky II. stupně nabízíme míčové hry. Stejně jako v minulých letech bude vyučování nepovinný předmět římskokatolické náboženství.

Pobočku výtvarného oboru ZUŠ ve Valašském Meziříčí povede Hanka Billová.

Ať se nám daří a zdárně, šťastně a úspěšně probíhá naše školní činnost.

 Jaromíra Pečalková

Sdílet: