Projekt „Zavádění nových vyučovacích metod a využití ICT“ na Základní škole Vidče, okres Vsetín


Od 1. ledna 2009 bude na naší škole realizován grantový projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Úspěšně jsme prošli procesem zpracování, předložení a schválení projektové žádosti. Projekt bude realizován v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2011.

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek zavádění části školního vzdělávacího programu Škola základ života týkající se přírodovědné oblasti a matematiky do praxe, tvorba metodických materiálů a jejich ověření v praxi. Projekt podporuje zefektivnění, zkvalitnění a zatraktivnění výuky a zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Odborná pracovna pro výuku přírodovědných předmětů je zastaralá, a proto chceme nově umožnit učitelům prezentovat výuku moderními metodami. Projekt je především určen žákům druhého stupně, chceme motivovat žáky k zájmu o přírodní vědy a matematiku a díky lepším znalostem je vést k ochraně přírody. V první fázi vybudujeme odbornou učebnu s technickým zázemím (interaktivní tabulí, dataprojektorem, počítačem), ve druhé fázi budeme tvořit výukové materiály pro naše žáky. Tyto materiály budou v souladu s cíli školního vzdělávacího programu naší školy Škola základ života a budou realizovány užitím zavedených multimediálních interaktivních pomůcek a nových metod práce. Součástí projektu je i podpora učitelů při jejich vzdělávání.

Na realizaci programu se bude podílet devět pracovníků školy.

Celková částka, kterou máme na realizaci projektu k dispozici, je 2 041 441,- Kč.

Eva Mandulová, koordinátor projektu

Sdílet: