Ve čtvrtek 22. října 2009 absolvovali žáci 8. a 9. třídy výukový program Hvězdárny ve Valašském Meziříčí „Experimentárium z optiky“. Při praktických pokusech se seznámili s chováním světla v různých optických prostředích, především se základy paprskové optiky, disperzí a difrakcí světla, polarizací a fata morgánou. Všechny pokusy byly pak ilustrovány jevy z praxe. Pravděpodobně nejvíce zaujal žáky princip trojrozměrné projekce.

Eva Mandulová

Sdílet: