V pátek 9.10.2009 se mohli žáci 1. tř. opět vrátit na chvíli do svých předškoláckých let, neboť jsme navštívili naši MŠ. Byli jsme pozváni k hudebnímu vystoupení. Formou hezkých písniček jsme opakovali učivo z prvouky a zároveň poznali něco i z toho, co nás teprve čeká. Tak se podle obrázků zpívalo o ročních dobách, lesních zvířatech, obyvatelích zoo, jmenovali jsme si členy rodiny, povolání a poznávali druhy hudebních nástrojů. Děti doprovázely písně rytmicky a byly vystupujícím zapojovány do programu.

Dobromila Halamikova

Sdílet: