Dne 12. 11. přišel do naší školy p. Jiří Novotný. Besedoval s dětmi 3. a zájemci ze 4. a 5. ročníku na téma Kameny a jejich naleziště v ČR. Děti se tak dozvěděly, co mohou nalézt např. v lokalitě Zubří, Štramberku či na Vltavě.. Při svém výkladu se náš host opíral o názornou ukázku, takže dětem zmíněné kameny prošly doslova pod rukama. O danou tématiku projevily zájem i děti z druhého stupně, které se ve svém volném čase na výstavku kamenů přišly podívat. Že by budoucí přírodovědci?

Poděkování patří těm učitelům i dětem, kteří mně pomohli s přípravou i úklidem výstavního prostoru.

                                                                                                                                                                     Helena Vojkůvková

Sdílet: