V říjnu obohatily pravidelnou školní výuku podle rozvrhu i jiné akce. 9. října se prvňáci vrátili do svých předškolních let. Navštívili totiž místní mateřskou školu, kde sledovali hudební vystoupení. Formou písniček si opakovali učivo z prvouky, zpívali podle obrázků, poznávali různé druhy hudebních nástrojů, doprovázeli písně rytmicky a byli vystupujícím zapojováni do programu. Tento den proběhl také na škole turnaj v malé kopané za účasti 21 žáků ze 6. – 9. třídy, ve kterém zvítězili osmáci. 8. října se také osmáci rozhýbali při bowlingu v Rožnově.

      Učivo fyziky doplnil vzdělávací projekt meziříčské hvězdárny nazvaný Experimentárium z optiky. Tohoto projektu se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy.

      23. října byli žáci 8. a 9. třídy na exkurzi ve Střední škole hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm. Prohlédli si prostory školy, viděli, ba i ochutnali ukázky prací studentů. Rovněž se podívali na soutěž mladých kuchařů a číšníků. Na tomto Dnu otevřených dveří se naši žáci také setkali s bývalými absolventy naší základní školy. Průvodci se tak stali V. Pernická a M. Mičkal.

      Děti ze 2. třídy navštívily 23. října místní knihovnu, byla pro ně připravena beseda s názvem Za pohádkou.

      27. října 2009 se třetí třída vydala za akademickým malířem panem Luďkem Majerem do ateliéru na Hutisko-Solanec. Co je čekalo? Více než hodinové vyprávění malíře nad jeho obrazy, seznámení s různými druhy technik, odpovědi na otázky dětí v jeho útulné pracovně. A to zdaleka není vše. Děti, p. uč. Vojkůvková a paní B. Drdová budou vzpomínat na pohostinnost tohoto umělce. Co je zaujalo nejvíce? Samy mohly tvořit názvy pro jednotlivá umělecká díla a malíř nad nimi jen žasl.

      Za kulturou vyrazili žáci 4.-6. třídy, kteří navštívili divadlo v Novém Jičíně a viděli představení Robinson Crusoe.

      V průběhu měsíce října také děti Valašenky pilně nacvičovaly své vystoupení na 13. listopadu, šesťáci zkoušeli skládat práce do literární soutěže O poklad strýca Juráša a mezi dětmi a pedagogy bylo vybráno a odesláno 1500,- Kč pro Centum pro přípravu koní Chrpa.

Jaromíra Pečalková

Sdílet: