Dne 3. 11. děti 3., 4., + 5. třídy jely do Hvězdárny ve Valašském Meziříčí, kde proběhl výukový program Sluneční soustava. Tato exkurze byla vyvrcholením projektu O vesmíru dětí ze 4. a 5. třídy. A co třeťáci? Ti se dozvěděli spoustu zajímavostí a byli seznámeni s učivem, které budou také probírat.

                Helena Vojkůvková, Pavla Smílková

Sdílet: