Měsíc listopad byl velmi bohatý na akce, které doplňovaly školní výuku. Přitom pod vedením J. Neradová a M. Bařinové pokračovala příprava galerie a vánočního vystoupení.

            6. listopadu byli osmáci a deváťáci na zahraniční exkurzi, při níž navštívili Krakow a bývalý koncentrační tábor v Osvětimi.      

            V neděli 8. listopadu zorganizovala H. Vojkůvková pro děti ze 3. třídy a další zájemce zájezd na divadelní představení v Ostravě s názvem Čarodějnice.

            Pokračovala i práce na projektech. Pro děti ze spojené 4. a 5. třídy byla vyvrcholením projektu Cesta do vesmíru návštěva valašskomeziříčské hvězdárny a zhlédnutí programu Sluneční soustava. S sebou dne 3. 11. přibrali i třeťáky, kteří budou tuto látku probírat později. Na projektu Zima pokračovali v práci též druháci.

            11. listopadu odjeli společně do Val. Meziříčí šesťáci a deváťáci. Zatímco šesťáci si prohlédli místní muzeum a výstavu o Orientu, tak deváťáci měli díky jedné z maminek před sebou exkurzi do firmy Cabot. Pracovník firmy pan Jaroslav Těžký je se svými kolegy seznámil s historií podniku, výrobou sazí, vztahem podniku k životnímu prostředí a péčí o něj. Prohlédli si areál závodu a také se dozvěděli něco o uplatnění na trhu práce. Exkurze doplnila učivo chemie i pracovních činností, zaměřených na volbu povolání.

            Den předtím zhlédli deváťáci ve škole film Stalin, Hitler a já, který poskytla organizace Člověk v tísni.

            Velmi náročný program měl národopisný soubor Valašenka. S přáteli a podporovateli souboru se 13. listopadu sešli i před početným obecenstvem v místním kulturním domě při vystoupení, v němž vzpomněli 55 let, které uběhly od jeho založení. Malí Valášci vystupovali i při slavnostním otevírání nového hřiště (23. 11.) i při vítání nových občánků (26. 11.).

            Tradiční besedy o knize v místní knihovně vedla paní B. Zajícová s prváky na téma Pohádka za pohádkou a se třeťáky na téma Co nám kniha prozradí.

            V listopadu 10 dětí ze 4. a 5. třídy malovalo obrázky do soutěže Z pohádky do pohádky.

            Do školy přijel mezi děti na besedu p. Jiří Novotný. Besedoval s dětmi ze 3. třídy  a zájemci ze 4. a 5. třídy na téma Kameny a jejich naleziště v ČR. Při výkladu prošly kameny, o kterých host vyprávěl, jejich rukama. Na výstavku kamenů se přišly podívat i mnohé děti ze druhého stupně.

            24. listopadu proběhlo ve škole školní kolo Dějepisné olympiády. Mezi osmi účastníky z 8. a 9. třídy vyhrála Klára Dobešová.

            Pokud chcete vědět o dění ve škole více, můžete získat bližší informace o jednotlivých akcích a prohlédnout si i fotografie z nich na webových stránkách obce v podsekci Základní škola.

      Jaromíra Pečálková

Sdílet: